Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 20. 10. 2015

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Dlouhodobá koncepce hospodaření s nemovitým majetkem statutárního města Olomouce - harmonogram přípravy
4 Majetkoprávní záležitosti OI
5 Veřejná zakázka č. 15109 - Ulice 1. máje - rekonstrukce tramvajové trati, komunikace a inženýrských sítí - zahájení, komise
6 Veřejná zakázka č. 15125 - Jižní - dětské hřiště III. - přímé zadání
7 Rozpočtové změny roku 2015
8 Návrh rozpočtu SMOl na rok 2016 - 1. čtení
9 Bytové záležitosti
10 Bytové záležitosti DPS
11 Strategický plán
12 Územní energetická koncepce
13 Heydukova, Rozárium – Smlouvy o poskytnutí dotace
14 Změny jízdních řádů k 13. 12. 2015
15 Zvláštní užívání komunikací
16 Povolení výjimky - pěší zóna
17 Místní akční plány rozvoje vzdělávání
18 Regulační plány - dotace IROP
19 Výsledky auditu - návrhy opatření
20 Lesy města Olomouce - plán investic a předběžný hospodářský výsledek 2015
21 Rudolfova alej
22 Příspěvek kraje na činnost dobrovolných hasičů
23 Rozvoj azylových domů v Olomouci - majetkoprávní problematika
24 Optimalizace MHD
25 Malé projekty
26 Zahraniční služební cesta + dodatek č. 1
27 Souhlas s vyřazením neupotřebitelného majetku - KMO
28 Výjimka z počtu žáků pro školní rok 2015/2016
29 Organizační záležitosti - organizační změny v Magistrátu města Olomouce
30 Oprava eskalátoru - podzemní parkoviště
31 Úprava tarifu zóny 71 Olomouc od 1.12.2015

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon