Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 6. 10. 2015

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Veřejná zakázka č. 15117 - Povel - obytná zóna - revitalizace a regenerace sídliště RC3 III. etapa/část I - JŘBÚ
4 Veřejná zakázka č. 15063 - Návrh Olomouckých listů 2016 - zadání - výběr nejvhodnějšího návrhu
5 Veřejná zakázka č. 15120 - Olomoucké listy 2016 - JŘBU
6 Rozpočtové změny roku 2015
7 Bytové záležitosti
8 Bytové záležitosti DPS
9 Cyklostezka Babíčkova
10 Tř. Míru – Neředínská – úprava křižovatky
11 ZŠ Řezníčkova - hřiště
12 Dopravní omezení
13 Přechod pro chodce - ulice Pražská
14 Malé projekty
15 Rozpracování usnesení a podnětů z diskuze z 5. zasedání ZMO konaného 14.9.2015
16 Zahraniční služební cesta do Kunmingu, Čína
17 Vyhlášení Programů na poskytování dotací v oblasti využití volného času dětí a mládeže a v oblasti podpora mateřských škol a základních škol jiných zřizovatelů
18 Pojmenování ulice – Droždín
19 Změny v odborné komisi a v KMČ
20 Souhlas s vyřazením neupotřebitelného majetku - MDO
21 Souhlas s výpůjčkou kostýmů od Baletního studia při MDO
22 Žádost o čerpání finančních prostředků z investičního fondu MDO
23 Územní studie
24 Personální změny ve složení Povodňové komise města
25 Návrh 4. komunitního plánu soc. služeb v Olomouci
26 Obnova zeleně Ústředního hřbitova v Olomouci - závěrečné vyhodnocení akce
27 Žádosti o stanovisko města ke zřízení soukromých základních škol
28 Dodatek smlouvy o poskytnutí dotace na soc. služby
29 Valná hromada Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu