Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 22. 9. 2015

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Rozpočtové změny roku 2015
3 Zajištění podzemních chodeb ve Smetanových sadech
4 Bytové záležitosti
5 Označení vlastníka
6 Zvláštní užívání komunikací
7 Služba RADIO na letišti v Olomouci Neředíně
8 Povolení výjimky - pěší zóna
9 Schválení dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace v oblasti ochrana obyvatel
10 Majetkoprávní záležitosti
11 Majetkoprávní záležitosti OI
12 Veřejná zakázka č. 15099 - Plán udržitelné městské mobility Olomouc
13 Veřejná zakázka - Inventarizace stavu bezpečnosti informací v digitálním prostoru IS SMOl
14 Zápis HORSTAV Olomouc spol. s r.o. do Interního seznamu se zákazem plnění veřejných zakázek malého rozsahu pro SMOl
15 Závěrečné vyúčtování dotovaných projektů
16 Střední Novosadská - přechody
17 Komise pro obnovu a rozvoj
18 Ochranné pásmo Sv. Kopeček
19 Územní studie
20 Lokality dětských hřišť a sportovišť pro následující období
21 Africký pavilon Kalahari – schválení přípravy projektu
22 Podpora projektů u Divadla Tramtarie za rok 2014
23 Využití finanční podpory poskytnuté v r. 2014 na projekt "Od hraní minivolejbalu žaček končíme reprezentací ČR" SK UP Olomouc
24 Využití podpory na projekt "Podzimní festival duchovní hudby 2014" u Musica Viva
25 Audit hospodaření za rok 2014 - Azylový dům
26 Malé projekty
27 Nominace do odborných komisí Předsednictva SMO ČR
28 Příprava projektů
29 MŠ Mozartova - hřiště - nadace ČEZ
30 Zelená brána města
31 IPRM - aktualizace, změna složení ŘV
32 Výjimka z počtu žáků
33 Příspěvky v oblasti drobných veřejně prospěšných aktivit s výší příspěvku do 5 000,--Kč
34 Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací - škol
35 Neředínský hřbitov - dláždění cest
36 Veřejnoprávní smlouvy s obcemi v oblasti přestupků
37 Bytové záležitosti DPS
38 Zahraniční služební cesta VB
39 Smlouva o spoluvlastnictví ochranné známky Olomouc region Card
40 Žádost o udělení výjimky OZV č. 9/2011 - Extraliga ledního hokeje
41 Zahraniční služební cesta
42 Organizační záležitosti - "Podpisový řád statutárního města Olomouce"
43 Organizační záležitosti - Dodatek č. 15 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
44 Pojištění odpovědnosti členů Zastupitelstva města Olomouce
45 Změna v majetkoprávní komisi
46 Projekt "Sloup Nejsvětější Trojice - mobilní aplikace " - žádost na Ministerstvo kultury

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon