Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 2. 9. 2015

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO a ZMO
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1
3 Investice do lesních cest
4 Veřejná zakázka č. 15109 - Ulice 1. máje - rekonstrukce TT, komunikace a inž. sítí - odůvodnění
5 Rozpočtové změny roku 2015
6 Bytové záležitosti
7 ZŠ Hálkova - přístavba učeben, investiční záměr
8 Radnice - oprava krovu a střechy
9 Přechody Střední Novosadská - převzetí majetku
10 Závěrečné vyúčtování dotovaných projektů
11 OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích
12 Vyjádření SMOl k doplatku na bydlení
13 Převod majetku azylového domu Fondu ohrožených dětí na SMOl
14 Program regenerace MPR - změna alokace dotace
15 HmO - hřbitov Svatý Kopeček
16 Zřízení JPO II
17 Audit činností oddělení středisko rozvozu stravy
18 Bytové záležitosti DPS
19 Stanovení termínu a návrh programu 5. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
20 Organizační záležitosti - organizační změny v odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce
21 Zveřejňování smluv
22 Memorandum s čínským městem Kunming
23 ITI Olomoucké aglomerace
24 Rozhodnutí o poskytnutí dotace - metoda EPC
25 Zahájení zadávacího řízení společnosti RTS, a.s. na výběr dodavatele služeb v oblasti marketingu a propagace Statutárního města Olomouce

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon