Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 24. 8. 2015

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Změna smlouvy o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace ze dne 29. 3. 2000 a stanovení výše nájemného za pronájem infrastrukturních staveb veřejných vodovodů a kanalizací na rok 2016 .
4 Majetkoprávní záležitosti OI
5 Rozpočtové změny roku 2015
6 Návrh organizačního postupu přípravy rozpočtu SMOl na rok 2016
7 OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 10/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Olomouce, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 16/2010, 3/2011, 7/2011, 8/2011, 4/2012, 6/2012, 3/2013, 1/2014 a 3/2014.
8 Petice Kavaleristů
9 Bytová záležitost
10 Hodolanská ulice - přechody pro pěší
11 Litovel č. p. 14 - kanalizační přípojka - převzetí majetku
12 Hamerská ul. - chodník
13 Projektové dokumentace - ŠLK
14 Rekonstrukce komunikace 1. máje - zadání zpracování DPS
15 Tramvajová trať - změna projektu
16 Daňová kontrola projektu Sportujeme společně - ZŠ Zeyerova
17 Petice Smetanova, Hodolany
18 Návrh zadání souboru změn č. I Územního plánu Olomouc
19 Regulační plány Povel
20 Poskytnutí podpory z Národního programu ŽP
21 ZO - Slunečnice
22 Strategický plán
23 Stezka korunami stromů v ZOO Olomouc
24 Označení vlastníka
25 Zvláštní užívání komunikací
26 Povolení výjimky - pěší zóna
27 Kontrola hospodaření u ZŠ a MŠ Gorkého za rok 2014
28 Kontrola hospodaření s majetkem u ZŠ Komenium Olomouc v r. 2014
29 Žádost o udělení výjimky dle článku 3 odst. 3 OZV č. 9/2011 - Fotbalová utkání SK Sigmy Olomouc, a.s.
30 Harmonogram bruslení veřejnosti 2015-2016
31 Změny v odborné komisi
32 Bytové záležitosti DPS
33 Malé projekty
34 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru ekonomickém Magistrátu města Olomouce
35 Organizační záležitosti - organizační změna v Městské policii Olomouc
36 Organizační záležitosti - zřízení společensky účelných pracovních míst v odboru stavebním Magistrátu města Olomouce
37 Různé - doplnění pracovní skupiny pro přípravu III.etapy protipovodňových opatření
38 Investice do lesních cest
39 Služba RADIO na letišti v Olomouci - Neředíně

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon