Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 21. 7. 2015

číslo usnesení název
Kontrola usnesení RMO (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním a pololetním plněním)
Majetkoprávní záležitosti
Rozpočtové změny roku 2015
Vyhodnocení vymáhání pohledávek ze správních a rozhodovacích činností MMOl v 1. pololetí 2015
Bytové záležitosti
III.etapa protipovodňových opatření na řece Moravě
Veřejná zakázka č. 15096 - ZŠ Nemilany - společně do školy - JŘBU - 2 - zahájení, komise
Veřejná zakázka č. 15096 - ZŠ Nemilany - společně do školy - JŘBU - 2 - zadání
Zápis firmy HORSTAV Olomouc spol. s r.o. do Interního seznamu se zákazem plnění veřejných zakázek pro SMOl
Rozhodnutí o poskytnutí dotace - metoda EPC
Smlouva o poskytnutí dotace - ZŠ Nedvědova, hřiště
Lošov, Liškovská - převzetí majetku
Lošov, Hliník - převzetí majetku
Lošov, Zlaté Doly - převzetí majetku
Točna BUS Chomoutov
Předzahrádky
Zvláštní užívání komunikací
Označení vlastníka
Povolení výjimky - pěší zóna
Modernizace tramvajové trati v ulicích 1. máje a 8. května
ITI Olomoucké aglomerace
Prodej vozidel MPO prostřednictvím autobazaru
Strategie rozvoje cestovního ruchu - Akční plán
Žádosti o změnu využití dotace
Kontrola hospodaření u ZŠ Gagarinova Olomouc za rok 2014
Plán kontrolní činnosti odboru interního auditu a kontroly na rok 2015
Využití podpory na projekt Rozvoj a zkvalitňování osobní asistence u o.p.s. Maltézská pomoc
Vyhodnocení cvičení orgánů krizového řízení „POWER OUTAGE 2015“
Přijetí nutných opatření pro zajištění projektu Bezpečnost informací v kybernetickém prostoru IS SMOl
Žádost o schválení zahraniční cesty pro JSDH Droždín a Radíkov
Program prevence kriminality
Převzetí domova pro matky s dětmi – FOD
Dotace v sociální oblasti
Bytové záležitosti DPS
Rozpracování usnesení a podnětů z diskuze ze 4. zasedání ZMO konaného 19.6.2015
Malé projekty
Změna účelu užití dotace v oblasti sportu
Smlouva o poskytnutí dotace

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon