Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 29. 6. 2015

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Majetkoprávní záležitosti OI
4 Veřejná zakázka č. 15009 - Heydukova - rekonstrukce komunikace - vyloučení uchazeče, zadání zadávacího řízení
5 Organizační opatření na OVZ
6 Bytové záležitosti
7 Hálkova 20 - parkoviště
8 Svatoplukova 11 - určení majetkového správce
9 Audity dotovaných akcí
10 Zimní sezónní mobiliář
11 MDO - dámská WC - financování
12 Petice Hejčín
13 Dodatek č. 46 a č. 47 ke smlouvě s TSMO, a.s.
14 Cyklodoprava – plán aktivit do roku 2022
15 Povolení výjimky-pěší zóna
16 Radíkovská parkoviště a parkoviště U Ovčačky
17 Prodloužení snížení nájemného
18 Změna platových výměrů ředitelů
19 Výjimky z počtu dětí a žáků na školní rok 2015/2016
20 Středoevropský festival
21 Využití prostor v podloubí radnice - IC Olomouc
22 Využití podpory na projekt Olomoucké kulturní prázdniny 2014 u NB Trade, s.r.o.
23 Využití finanční podpory na projekt "Pastiche Filmz 2014"
24 Audit systému řídící kontroly veřejných výdajů
25 Riziková území při extrémních přívalových srážkách - studie proveditelnosti
26 Bytové záležitosti DPS
27 OK4EU - příspěvek na činnost
28 Malé projekty
29 Zahraniční kontakty města Olomouce v 2. pololetí roku 2015
30 Organizační záležitosti - matrika
31 Organizační záležitosti – Dodatek č. 2 „Podpisového řádu statutárního města Olomouce“
32 Organizační záležitosti – Dodatek č. 14 „Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc“
33 Organizační záležitosti – organizační změna v odboru právním Magistrátu města Olomouce
34 Organizační záležitosti – organizační změna v odboru vnějších vztahů a informací Magistrátu města Olomouce
35 Udělení plné moci k řízení o odstranění stavby
36 Různé

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon