Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 16. 6. 2015

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1
3 Veřejná zakázka č. 15063 - Návrh Olomouckých listů 2016- zahájení, komise, porota
4 Rozpočtové změny roku 2015
5 Bytové záležitosti
6 OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 10/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Olomouce, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 16/2010, 3/2011, 7/2011, 8/2011, 4/2012, 6/2012, 3/2013, 1/2014 a 3/2014
7 Územní studie
8 Územní studie Pražská východ – Ovesniska a Pražská východ – Díly
9 Územní studie Hradisko - východ a Černá cesta
10 Chomoutov - vazba na Březce - cyklostezka
11 Lošov, Pod Hvězdárnou - rekonstrukce komunikace
12 Křičkova 4
13 Energetická opatření na veřejných budovách - část 2, konečné vyúčtování projektu
14 Povel jižní spojka, Řezníčkova hřiště – smlouva o poskytnutí dotace
15 MOVO, a.s. - změna plánu
16 Zvláštní užívání komunikací
17 Označení vlastníka
18 Smlouva s hypermarketem Glóbus
19 Sleva jízdného
20 Zimní údržba 2014/2015
21 Předzahrádky
22 Smlouva AFIS
23 Projekty OP Doprava 2014-2020 - návrh složení projektových týmů
24 ITI Olomoucké aglomerace
25 Aktualizace odpisů příspěvkových organizací - škol na rok 2015
26 Návrh odměn ředitelům příspěvkových organizací - škol
27 Dotace v oblasti drobných veřejně prospěšných aktivit s výší příspěvku do 5 000,--Kč, Vyhlášení programu, Dodatky smluv
28 Příspěvek kraje na činnost dobrovolných hasičů
29 Individuální žádosti o dotace v sociální oblasti
30 Bytové záležitosti DPS
31 V09 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) - schválení podmínek dotace
32 IPRM - zařazení projektu
33 Malé projekty
34 Souhlas zřizovatele s převodem z rezervního fondu MDO, p.o.
35 Organizační záležitosti - organizační změny v odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce
36 Různé - Potvrzení platnosti smlouvy
37 Memorandum – zmapování kulturních a kreativních průmyslů
38 Hospodaření sdružení České dědictví UNESCO
39 Zahraniční služební cesta

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon