Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 2. 6. 2015

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO a ZMO
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1
3 Majetkoprávní záležitosti OI
4 Veřejná zakázka č. 14029 - ZŠ a MŠ Řezníčkova - hřiště - námitky
5 Smetanovy sady - dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace
6 Daň z nemovitých věcí
7 Obecně závazná vyhláška o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Olomouce
8 Stanovení termínu a návrh programu 4. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
9 Delegování zástupců SMOl na valnou hromadu OLTERM&TD Olomouc, a. s.
10 Delegování zástupců SMOl na členské schůze bytových družstev
11 Prodej majetku - MFO, p.o.
12 Přejmenování části náměstí na Svatém Kopečku
13 Informace o činnosti kontrolního výboru v I.pololetí 2015
14 Smlouva o výpůjčce
15 Různé - ulice Pavlovická, přeložka tramvajové trati
16 Různé - Podnikatelský inkubátor CITT UP
17 Různé - návrh na složení komise IT
18 Mattoni 1/2 Maraton Olomouc - odtahy vozidel
19 Různé

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon