Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 26. 5. 2015

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Majetkoprávní záležitosti OI
4 Veřejná zakázka č. 15033 - Dodávka 2 vozidel pro Městskou policii Olomouc - zadání
5 Veřejná zakázka č. 15072 - OK1B - úprava přepadové hrany a norné stěny
6 Veřejná zakázka č. 15073 - ZŠ Nemilany - společně do školy - JŘBU, zahájení, komise
7 Veřejná zakázka č. 15073 - ZŠ Nemilany - společně do školy - JŘBU , zadání
8 Veřejná zakázka č. 15037 - Dodávka 2 vozidel pro Magistrát města Olomouce, vyloučení, zadání
9 Veřejná zakázka č. 15017 - Nákup elektrické energie pro rok 2016 - zadání veřejné zakázky
10 Rozpočtové změny roku 2015
11 Cyklostezka Jílová, Bikepark-Smlouva o poskytnutí dotace
12 Regulační plány
13 Regulační plán Povel - Čtvrtky
14 Pořízení souboru změn č.I Územního plánu Olomouc, dodatek
15 OZV o cenové mapě
16 Podnikatelské zóny - SWOT
17 Tarifní dohoda k integraci tratí 275 a 301
18 Informace ke skupinové víkendové jízdence ČD
19 Předzahrádky
20 Svátky písní - parkování
21 Zvláštní užívání komunikací
22 Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol
23 Změna platového výměru ředitele příspěvkové organizace - školy
24 Rozvoj aktivit Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. v roce 2014
25 Rekonstrukce a modernizace u TJ Sokol Olomouc v roce 2013 a 2014
26 Poskytnutí veř. fin. podpory na projekt "Nákup nových plachet pro nafukovací tenisovou halu".
27 Dopravní omezení
28 Bytové záležitosti
29 Meziobecní spolupráce - prodloužení projektu, podpis smlouvy
30 Dotace v oblasti ochrana obyvatel
31 SMS InfoKanál – rozšíření služeb pro občany
32 Olomouc - Bezpečnostní kamery v podchodech pro chodce
33 Klub seniorů na Přichystalově ulici
34 Záměr prodeje nepotřebného DHM
35 IPRM - hodnocení projektu Rozárium
36 Bytové záležitosti DPS
37 Malé projekty
38 OLTERM&TD, a. s., Olomouc - Dodatek č. 21 ke smlouvě o nájmu, správě a provozování Plaveckého stadionu č. JS 01/2000 ze dne 31. 3. 2000
39 Změny v KMČ
40 Užití vítacích cedulí Výstavištěm Flora, a.s.
41 Dotace v oblasti kultury
42 Souhlas zřizovatele - fond rezervní a investic MDO
43 Souhlas zřizovatele s převodem z rezervního fondu MFO, p.o.
44 Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis o zapůjčování služebních vozidel Magistrátu města Olomouce k soukromým účelům"
45 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru vnějších vztahů a informací Magistrátu města Olomouce
46 Organizační záležitosti - organizační změny v Magistrátu města Olomouce
47 Personální složení komise pro zvýšení bezpečnosti obyvatel a návštěvníků statutárního města Olomouce
48 Zahraniční služební cesta do Hannoveru
49 Schválení názvu nové zastávky na ulici Jižní

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon