Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 12. 5. 2015

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Petice za revokaci usnesení ZMO
4 Zpráva společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. o provozování vodovodů a kanalizací
5 Pojištění odpovědnosti zastupitelstva vůči obci
6 Bytové záležitosti
7 Schvalování účetních závěrek a finančního vypořádání příspěvkových organizací (vyjma školských subjektů) , jejichž zřizovatelem je SMOl za účetní období 2014
8 Škodní a likvidační komise
9 Veřejná zakázka č. 15052 - Export dat z informačního systému URBAN - zadání
10 Veřejná zakázka č. 15009 - Heydukova - rekonstrukce komunikace - zahájení, komise - revokace
11 Veřejná zakázka č. 14029 - ZŠ a MŠ Řezníčkova - hřiště - vyloučení, zadání
12 Lindnerova, Za školou – Smlouva o poskytnutí dotace
13 Energetická opatření mateřských škol
14 Tramvajová trať - opěrná zeď
15 Cyklodoprava
16 Výroční zprávy příspěvkových organizací za rok 2014
17 Změny jízdních řádů a dodatky s DPMO, a.s.
18 Zvláštní užívání komunikací
19 Předzahrádky
20 Povolení výjimky - pěší zóna
21 Schvalování účetních závěrek a finanční vypořádání příspěvkových organizací - škol roku 2014
22 Výsledky periodického hodnocení práce ředitelů škol v roce 2015, Změna Pravidel pro periodické hodnocení práce ředitelů základních a mateřských škol
23 Personální změny ve složení Povodňové komise města
24 Malé projekty
25 Stanovení termínů konání RMO a ZMO ve 2. pololetí roku 2015
26 Bytové záležitosti DPS
27 Nový způsob odměňování předsedů a členů KMČ
28 RMO a garanti KMČ
29 Změna účelu užití dotace v oblasti CR
30 Prodej majetku - Moravské divadlo Olomouc, p.o.
31 Organizační záležitosti - organizační změny v odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce
32 Organizační záležitosti - "Spisový a skartační řád statutárního města Olomouce"
33 Organizační záležitosti - smlouva o výpůjčce
34 Metoda EPC - varianty výběrového řízení
35 Ulice Pavlovická, přeložka tramvajové trati
36 Program regenerace MPR
37 Spor o úhradu za užívání pozemku
38 Obec přátelská rodině 2015 - rozdělení dotace
39 Různé - investiční záměr v prostorách Korunní pevnůstky

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon