Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 31. 3. 2015

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1
3 Veřejná zakázka č. 15036 - Integrovaný systém nakládání s odpady v Olomouci - překladiště Chválkovice - dodatek č. 1 - zahájení, komise
4 Veřejná zakázka č. 15036 - Integrovaný systém nakládání s odpady v Olomouci - překladiště Chválkovice - dodatek č. 1 - zadání
5 Veřejná zakázka č. 15033 - Dodávka 2 vozidel pro Městskou policii Olomouc - zahájení, komise
6 Veřejná zakázka č. 15031 - Pavlovický podjezd
7 Rozpočtové změny roku 2015
8 Bytové záležitosti
9 Jantarová stezka – dodatek SoPD
10 Přechody pro chodce - dotace
11 Kaštanová - přeložka ČEZ
12 Nařízení o stanovení maximálních cen jízdného v MHD
13 Výpověď smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti obchodního centra Olomouc City
14 Předzahrádky
15 Zvláštní užívání komunikací
16 Úprava platových výměrů ředitelů škol
17 Dodatek č.4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1
18 Hasičská zbrojnice v Holici - investiční záměr
19 Zřízení komise pro zvýšení bezpečnosti obyvatel a návštěvníků statutárního města Olomouce
20 Audit vymáhání pohledávek
21 Prevence kriminality - zhodnocení 2014
22 Zpráva o plnění projektu Bezbariérová Olomouc
23 Koncepce vodního hospodářství města Olomouce
24 IPRM - dodatky smluv
25 Neinvestiční projekty - školství
26 Bytové záležitosti DPS
27 Malé projekty
28 Smlouva o poskytnutí dotace - Knihovna města Olomouce
29 Veřejnoprávní smlouvy s obcemi
30 Organizační záležitosti
31 Různé - žádost o udělení souhlasu k užití znaku SMOL
32 Lesy města Olomouce - stav lesního majetku
33 Pracovní skupina pro přípravu a realizaci protipovodňových opatření II. B. etapy Olomouc
34 Změny v KMČ
35 Zřízení "Ceny primátora města Olomouce"

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon