Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 17. 3. 2015

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Prodej lesního majetku města v CHKO Litovelské Pomoraví, II. část
4 Veřejná zakázka č. 15030 - Vodní aktivity pro ZŠ a MŠ
5 Veřejná zakázka č. 13099 - Centrum ICT služeb - vyloučení, zadání
6 Rozpočtové změny roku 2015
7 Aquapark - návrh projektů
8 EIB - revize/konverze úrokové sazby
9 Bytové záležitosti
10 Kasárna Neředín
11 Zimní posezení v MPR Olomouc
12 Územní plán Olomouc
13 Tramvajová trať Nové Sady - III. etapa
14 Architecture Week 2015
15 Sleva jízdného
16 Předzahrádky
17 Zvláštní užívání komunikací
18 Plánovací období 2007 – 2013 - vyhodnocení
19 Opravy mostů
20 Zřízení komise IT
21 Povolení výjimky - pěší zóna
22 Příspěvky v oblasti drobných veřejně prospěšných aktivit s výší příspěvku do 5 000,--Kč
23 Audit vymáhání pohledávek z pronájmu nemovitostí SMOl evidovaných u správce pohledávek v roce 2013
24 Kampus Neředín a České akademické hry Olomouc
25 Strategie rozvoje CR 2014 - 2020
26 Ceny města 2014
27 Svátky města 2015 - program
28 Změny v KMČ
29 Dodatek č. 19 PSO
30 Akciové společnosti - zastoupení
31 Zahraniční služební cesta
32 Pracovní skupina pro cyklistickou dopravu - změna složení
33 ITI Olomoucké aglomerace
34 IPRM - Roční monitorovací zprávy, změna ŘV, soulad projektu s IPRM
35 Jihoslovanské mauzoleum - schválení dotace a doplnění
36 Obnova vybraných lesních porostů v EVL Království a EVL Litovelské Pomoraví - schválení podmínek dotace
37 Bytové záležitosti DPS
38 Majetkoprávní záležitosti OI
39 Přísedící Okresního soudu v Olomouci
40 Palivové hospodářství letiště Olomouc - Neředín
41 Různé

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon