Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 3. 3. 2015

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO a ZMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 12. znění stanov Vodovodu Pomoraví, svazku obcí
4 Bytové záležitosti
5 Rozpočtové změny roku 2015
6 Aquapark - provozní zpráva za r. 2014, návrh projektů
7 Majetkoprávní záležitosti OI
8 Veřejná zakázka č. 14029 - ZŠ a MŠ Řezníčkova - hřiště - revokace zahájení, komise
9 Veřejná zakázka č. 14089 - Rozárium 2 - financování
10 Překladiště Chválkovice, ZŠ Nemilany, MŠ Zeyerova-Smlouvy o poskytnutí dotace
11 Agenda regionálních investičních podpor
12 Lošov, Zlaté Doly - rekonstrukce komunikace
13 Za Vodojemem, V Hlinkách - malá parkoviště
14 Holický les - komunikace, lávka
15 Protipovodňová opatření na řece Moravě
16 Pořízení souboru změn č.I Územního plánu Olomouc
17 Pořízení změny č.II Územního plánu Olomouc
18 Regionální agentura
19 Prezentace platební aplikace Olomouc služby
20 Petice – „Za vybudování cyklostezky z Olomouce do Ústína“
21 Operační program Doprava 2014-2020
22 Rozárium - financování projektu, závazek konečného příjemce
23 Integrace dalších železničních tratí do IDSOK
24 Předzahrádky
25 Zvláštní užívání komunikací
26 KMČ - statut a jednací řád
27 Zpřístupnění kostelů a kaplí v turistické sezóně r. 2015
28 Výroční zpráva Informačního centra za rok 2014
29 Pojmenování ulic
30 Jmenování nových členů do Střední Morava - Sdružení CR
31 Příspěvky v oblasti využití volného času dětí a mládeže
32 Příspěvky v oblasti podpory mateřských škol a základních škol jiných zřizovatelů
33 Rozšíření kapacit mateřských škol - realizace v roce 2015
34 Mateřská škola Kopretina - stanovisko města k zápisu do rejstříku škol a školských zařízení
35 Kontrola hospodaření u ZŠ a MŠ Olomouc-Nemilany, rok 2013
36 Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na I. pololetí 2015
37 Dodatek komunitního plánu
38 IPRM - hodnocení projektu
39 Bytové záležitosti DPS
40 Zahraniční studijní cesta SHS ČMS 2015
41 Požární ochrana
42 Stanovení termínu a návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
43 Souhlas zřizovatele s převodem z rezervního fondu MDO
44 Organizační záležitosti
45 Různé
46 Různé -umožnění vzdáleného přístupu do materiálů ZMO a RMO
47 Různé

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon