Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 17. 2. 2015

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Bytové záležitosti
4 Rozpočtové změny roku 2015 - finanční vypořádání hospodaření SMOl za rok 2014
5 Rozpočtové změny roku 2015
6 Návrh aktualizovaného znění zřizovacích listin příspěvkových organizací (vyjma školských zařízení)
7 Dopravní omezení 2015
8 Projekt COMENIUS
9 Regulační plány pro statickou dopravu
10 Lokality dětských hřišť na rok 2015
11 Projektové dokumentace OKR 2015
12 Veřejná zakázka č. 14030 - Povel - obytná zóna - revitalizace a regenerace sídliště RC3 III. etapa/část I - návrh dalšího postupu a financování
13 Veřejná zakázka č. 14097 - PD dmýchárna - změna pověření
14 ITI Olomoucké aglomerace
15 Podpora v oblasti tvorby a ochrany ŽP - r. 2015
16 Zpracování projektových dokumentací v r. 2015 (2)
17 Komentář k přípravě PD na rekonstrukce ve školských objektech
18 Most Masarykova - informace o stavu projekční přípravy
19 Lošov – revitalizace průtahu silnice III/4432 – informace
20 Překladiště Chválkovice
21 Opravy komunikací 2015
22 Zvláštní užívání komunikací
23 Karty typu D
24 Smlouva o poskytnutí úplaty jako kompenzace jízdného za přepravu vybrané skupiny obyvatel
25 Předzahrádky
26 Povolení výjimky - pěší zóna
27 Ceny města Olomouce 2014
28 Olomoucké vánoční trhy
29 Hřiště Werichova - petice
30 Příspěvky v oblasti sportu
31 ME ve fotbale do 21 let 2015
32 KMČ - návrh na složení
33 Následná kontrola k uloženým opatřením u FZŠ Tererovo nám. 1, Olomouc za rok 2014
34 Program regenerace MPR
35 Komunitní plánování sociálních služeb
36 Bytové záležitosti DPS
37 Dopravní komise RMO - změna ve složení
38 Malé projekty
39 Stanovení termínů konání RMO ve 2. čtvrtletí 2015
40 Zahraniční kontakty města Olomouce v 1. pololetí roku 2015
41 Komise pro vnější vztahy - návrh preambule
42 Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Dodatek č.5 zřizovací listiny
43 Žádost o udělení výjimky dle článku 3 odst. 3 OZV č. 9/2011 - Fotbalová utkání SK Sigmy Olomouc, a.s.
44 Integrovaný systém nakládání s odpady v Olomouci, založení spolku - revokace usnesení
45 Jednání jediného akcionáře
46 ZOO Olomouc – Africké safari
47 ZOO Olomouc – oprava vyhlídkové věže
48 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru kancelář primátora
49 Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis o sociálním fondu Magistrátu města Olomouce"
50 Organizační záležitosti - Dodatek č. 2 "Vnitřního předpisu o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců statutárního města Olomouce"
51 Organizační záležitosti - Dodatek č. 2 "Vnitřního předpisu o zajištění požární ochrany v objektech statutárního města Olomouce"
52 Různé - informace z jednání se zástupci České pošty, a.s.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon