Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Schůze rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 27. 1. 2015

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním, pololetním a ročním plněním)
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Veřejná zakázka č. 14016 - ZŠ Hálkova - přístavba učeben - nepokračovat v zadávacím řízení
4 Veřejná zakázka č. 14060 - Tropický pavilon ZOO Olomouc - nepokračovat v zadávacím řízení
5 Veřejná zakázka č. 14077 - Zpřístupnění podzemních chodeb Fortu Tafelberg -- nepokračovat v zadávacím řízení
6 Veřejná zakázka č. 14089 - Rozárium 2 - vyloučení uchazeče
7 Vyhodnocení vymáhání pohledávek ze správních a rozhodovacích činností MMOl ve 2. pololetí 2014
8 Možnosti regulace loterií a jiných podobných her
9 Bytové záležitosti
10 Petice Neředínský horizont
11 Velkomoravská - Schweitzerova
12 Na Letné - parkoviště
13 MDO - rekonstrukce dámského WC
14 Jantarová stezka
15 Za Vodojemem - malá parkoviště
16 Zpracování projektových dokumentací v roce 2015
17 Tarifní dohoda o stanovení podílu tržeb mezi dopravci v zóně 71 Olomouc
18 Vyhodnocení pilotního projektu integrace tratě 310 v zóně 71 Olomouc
19 Dodatek č. 45 ke smlouvě s TSMO, a.s.
20 Označení vlastníka
21 Zvláštní užívání komunikací
22 Povolení výjimky - pěší zóna
23 Smlouva o výpůjčce EKO-KOM, a.s. - aktualizace
24 Dodatek č. 9 ke Smlouvě k zabezpečení VPS s VFO, a. s.
25 Jihoslovanské mauzoleum - žádost o dotace
26 V 09 - Návrh postupu změny projektu
27 Příspěvky v oblasti cestovního ruchu
28 Olomoucké vánoční trhy – anketa
29 Smlouva o výpůjčce - rolba
30 Příspěvky v oblasti kultury 2015
31 ZŠ Svatoplukova - snížení nájemného ve školnickém bytě
32 Periodické hodnocení práce ředitelů škol v roce 2015
33 Změna nenárokové složky platu ředitele příspěvkové organizace
34 Program EFEKT 2015 - souhlas s podáním žádosti o dotaci
35 Souhlas s vyřazením nepotřebného majetku - MDO
36 Prevence kriminality
37 Příspěvky v sociální oblasti
38 Příspěvky v oblasti bezbariérové dopravy a bezbariérových úprav
39 Zástupci města ve svazku obcí Vodovod Pomoraví
40 Zpráva o plnění koncepce jednotek sboru dobrovolných hasičů statutárního města Olomouce
41 Příspěvky v oblasti ochrany obyvatel
42 Plán kontrolní činnosti odboru interního auditu a kontroly na rok 2015
43 Analýza a hodnocení rizik Statutárního města Olomouce za rok 2014
44 Audit hospodaření oddělení Domov pro ženy a matky s dětmi včetně auditu pokladny
45 Kontrola hospodaření u Moravské filharmonie Olomouc za rok 2013
46 Využití podpory u o.s. JIKA v roce 2013 na projekt „Dobrovolníci v Olomouci“
47 MPO - kamerový systém
48 Nákup nového mixážního pultu - MDO
49 Pracovní skupina pro cyklistickou dopravu
50 IPRM - aktualizace
51 Malé projekty
52 Komise pro vnější vztahy - doplnění členů
53 Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis o používání služebních mobilních telefonů statutárního města Olomouce"
54 CIS - změny v řídícím výboru
55 Organizační záležitosti - založení SVJ, pověření
56 Různé - změna ve škodní a likvidační komisi

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon