Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 13. 1. 2015

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Územní plán Olomouc
3 Majetkoprávní záležitosti
4 Majetkoprávní záležitosti OI
5 Veřejná zakázka č. 14094 - Rekonstrukce plynojemu + měření bioplynu - zadání a změna pověření
6 Veřejná zakázka č. 14062 - Jantarová stezka - 2.část - změna podmínek zadávacího řízení
7 Veřejná zakázka č. 14071 - Rámcová smlouva na opravy komunikací 2015 - 2017 - vyloučení, zadání
8 Rozpočtové změny roku 2014
9 Bytové záležitosti
10 Komise hospodářského rozvoje
11 Jantarová stezka
12 Změna plánu MOVO, a.s.
13 Povolení výjimky - pěší zóna
14 Karty typu D
15 Označení vlastníka
16 Zvláštní užívání komunikací
17 Přechody pro chodce
18 Dodatek č. 9 ke smlouvě s dopravcem DPMO, a.s.
19 Dodatek č. 9 ke smlouvě s dopravcem ARRIVA MORAVA a.s.
20 Další fungování Olomouc Region Card v roce 2015
21 Mateřská škola Olomouc, Herrmannova 1 - využití neinvestičních finančních prostředků pro účely vytvoření investičních finančních zdrojů v roce 2014
22 Audit hospodaření malých pokladen
23 Využití finanční podpory - Divadlo Konvikt o.s. 2013
24 Využití veřejné finanční podpory - Waldorfská ZŠ a MŠ
25 Využití veřejné fin. podpory v r. 2013 na projekt "Pořádání jezdeckých parkurových závodů"
26 Využití veřejné fin. podpory v r. 2013 na projekt "Domov seniorů POHODA 2013"
27 Projekt Bezbariérová Olomouc – prioritní bezbariérové trasy
28 V 09 - Návrh postupu změny projektu
29 Sluňákov, o.p.s. - centrum ekologických aktivit města Olomouce
30 Bytové záležitosti DPS
31 Závazek konečného příjemce - 57. Výzva
32 Rekonstrukce zasklení a opláštění krytého bazénu PSO - ukončení administrace projektu
33 Rozpracování usnesení a podnětů z diskuze z 2. zasedání ZMO konaného 22.12.2014
34 Delegování zástupce SMOl do orgánů Svazu měst a obcí ČR
35 Organizační záležitosti - Dodatek č. 2 "Vnitřního předpisu o cestovních náhradách statutárního města Olomouce"
36 Organizační záležitosti - Dodatek č. 5 "Vnitřního předpisu pro zapůjčování služebních vozidel Magistrátu města Olomouce k soukromým účelům"
37 Organizační záležitosti - smlouva o výpůjčce
38 Organizační záležitosti; smlouva o výpůjčce - nábytek
39 Organizační záležitosti - Dodatek č. 1 "Podpisového řádu statutárního města Olomouce"
40 Rozárium

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu