Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 9. 12. 2014

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO a ZMO
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1+ dodatek č. 2
3 Majetkoprávní záležitosti OI
4 Veřejná zakázka č. 13099 - Centrum ICT služeb - změna pověření a hodnotící komise
5 Průběh zadávacích řízení nezařazených do rozpočtu 2015
6 Veřejná zakázka č. 14075 - Služby mobilního operátora 2015 - 2017 - zadání
7 Rozpočtové změny roku 2014
8 Přecenění finančního majetku
9 Bytové záležitosti
10 Petice - zvířecí krematorium v Olomouci - Chválkovicích
11 Tramvajová trať II. etapa - Nové Sady - Povel
12 Bikepark Olomouc - smlouva o poskytnutí dotace
13 ZŠ/MŠ Řezníčkova - hřiště, ZŠ Nedvědova - hřiště - podání žádosti
14 Dodatek č.44 smlouvy s TSMO,a.s.
15 Označení vlastníka
16 Zvláštní užívání komunikací
17 Povolení výjimky - pěší zóna
18 Petice Černovír
19 Ceny města
20 Žádost TJ SOKOL Olomouc - Černovír
21 Soutěž "Obec přátelská rodině"
22 Aktualizace odpisových plánů majetku roku 2014 a plán odpisů majetku na rok 2015 příspěvkových organizací - škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc
23 Obecně závazná vyhláška o školských obvodech základních škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc
24 Udělování souhlasu k převodu finančních prostředků - revokace části usnesení
25 Aktualizace odpisových plánů příspěvkových organizací (mimo škol) na rok 2014
26 Souhlas s vyřazením nepotřebného majetku - ZOO
27 Souhlas zřizovatele s odprodejem nepotřebného majetku - MDO
28 Souhlas zřizovatele s odprodejem nepotřebného majetku - MFO
29 Souhlas s vyřazením nepotřebného majetku - Knihovna
30 Delegování zástupců na valné hromady sdružení OK4EU
31 Stanovení termínu a návrh programu 2. zasedání ZMO
32 Výbory ZMO
33 Organizační záležitosti - dodatek č. 13 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
34 Vnitřní předpis o zajištění havarijní služby statutárního města Olomouce
35 Dodatek č. 1 "Vnitřního předpisu o majetku statutárního města Olomouce"
36 Organizační záležitosti - organizační změny v Magistrátu města Olomouce
37 Organizační záležitosti - Petice občanů Novosadský Dvůr
38 Asociace měst pro cyklisty – návrh změny v zastupování
39 Odborné komise RMO
40 Různé

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu