Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 2. 12. 2014

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Návrh rozpočtu SMOl na rok 2015 - 4. čtení
4 Rozpočtové změny roku 2014
5 OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2015
6 Bytové záležitosti
7 Projekt ARCADIA
8 Most Masarykova
9 Na Zákopě - rekonstrukce komunikace
10 ZŠ Mozartova - hřiště
11 Rekapitulace oprav komunikací 2014
12 Karty typu D
13 Označení vlastníka
14 Povolení výjimky - pěší zóna
15 Strategie rozvoje cestovního ruchu města Olomouce na období 2014-2020
16 Veletrhy a prezentace cestovního ruchu v r. 2015
17 Petice - hřiště Werichova
18 Rozšíření svěřené pravomoci k uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce
19 Návrh smlouvy o nájmu vlastních honiteb
20 Malé projekty
21 IPRM - dodatky smluv
22 Veřejná zakázka č.14035 - ČOV - rekonstrukce hrubých česlí - změna pověření
23 Veřejná zakázka č. 14051 - Neředínská ulice, U Dvora, Letců - rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí - změna pověření
24 Jednání jediného akcionáře
25 Stanovení termínů konání RMO v 1. čtvrtletí 2015
26 SK Sigma Olomouc, a.s. - valná hromada společnosti
27 Různé

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu