Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 25. 11. 2014

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Návrh rozpočtu SMOl na rok 2015 - 3. čtení
4 Rozpočtové změny roku 2014
5 Veřejná zakázka č. 14089 - Rozárium 2 - změna pověření a hodnotící komise
6 Veřejná zakázka č. 14062 - Jantarová stezka 2. část - změna pověření a hodnotící komise
7 Veřejná zakázka č. 14071 - Rámcová smlouva na opravy komunikací 2015 - 2017 - změna pověření a hodnotící komise
8 Veřejná zakázka č. 14029 - ZŠ a MŠ Řezníčkova - hřiště - změna pověření a hodnotící komise
9 Veřejná zakázka č. 14030 - Povel – obytná zóna – revitalizace a regenerace sídliště RC3 III. etapa/část I - změna pověření a hodnotící komise
10 Veřejná zakázka č. 14051 - Neředínská ulice, U Dvora, Letců - rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí - změna pověření
11 Veřejná zakázka č. 14070 - ZŠ Nemilany - společně do školy - změna pověření
12 Veřejná zakázka č. 14070 - ZŠ Nemilany - společně do školy - vyloučení, zadání
13 Na Letné - parkoviště
14 Smlouva s SK UP Olomouc - dodatek č. 4
15 Žádost o udělení výjimky dle článku 3 odst. 3 OZV č. 9/2011 - stánek s občerstvením při hokejových utkáních
16 Dodatek č.6 zřizovací listiny Mateřské školy Olomouc, Rooseveltova 101
17 Odměny ředitelů příspěvkových organizací - škol, platové výměry ředitelů škol
18 IPRM - Změna alokace pro rok 2015

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu