Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 30. 9. 2014

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1
3 Majetkoprávní záležitosti - Zimní stadion
4 Prodej domů
5 Majetkoprávní záležitosti OI
6 Veřejná zakázka č. 14062 - Jantarová stezka - 2. část - zahájení, komise
7 Veřejná zakázka č. 14061 - Werichova - parkovací stání
8 Veřejná zakázka č. 14097 - PD Dmychárna - přímé zadání
9 Veřejná zakázka č. 14051 - Neředínská ulice, U Dvora, Letců - rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí - zadání
10 Veřejná zakázka č. 14098 - Bezbariérová komunikace, tasa K - dodatečné stavební práce - zahájení
11 Veřejná zakázka č. 14098 - Bezbariérové komunikace, trasa K - dodatečné stavební práce - zadání
12 Veřejná zakázka č. 14075 - Služby mobilního operátora 2015 - 2017 - zahájení, komise
13 Veřejná zakázka č. 14094 - ČOV - rekonstrukce plynojemu + měření bioplynu - zahájení, komise
14 Veřejná zakázka č. 13099 - Centrum ICT služeb - revokace zahájení, komise
15 Rozpočtové změny roku 2014
16 Škodní a likvidační komise
17 Bytové záležitosti
18 Chomoutov - BUS točna
19 Rozvoj Výstaviště Flora - smluvní pokuty
20 Moravská vodárenská, a.s.
21 Palivové hospodářství na Letišti Olomouc - Neředín
22 Zvláštní užívání komunikací
23 Petice - přechod pro chodce na ul. Schweitzerova
24 Výjimka z počtu žáků - ZŠ Heyrovského, ZŠ a MŠ Řezníčkova
25 MŠ Montessori - stanovisko SMOl k zápisu školy do rejstříku škol a školských zařízení
26 Hodnocení práce ředitelů škol v roce 2015
27 ITI Olomoucká aglomerace - pokračování přípravy strategie
28 Povodňová opatření při přívalových srážkách
29 Projektová dokumentace hasičské zbrojnice Chválkovice a Radíkov
30 Bytové záležitosti DPS
31 Dohoda o spolupráci v oblasti OH
32 Souhlas zřizovatele s odprodejem nepotřebného majetku
33 Malé projekty
34 Návrh Dodatku č. 6 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce
35 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru ochrany Magistrátu města Olomouce
36 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru dopravy Magistrátu města Olomouce
37 Organizační záležitosti - organizační změny v odboru koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce
38 Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis pro stanovení podmínek v rámci poskytování a příjmů transferů u statutárního města Olomouce"
39 Organizační záležitosti - Dodatek č. 11 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
40 Změna lesního hospodářského plánu
41 Definitivní MJPR vypořádání rekonstrukce a dostavby Pavilonu A VFO
42 Dopravní omezení
43 Restrukturalizace úrokového zajištění
44 Různé - Petice ul. Vodární
45 Iniciativa Spojme síly pro Sigmu
46 Různé

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu