Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 2. 9. 2014

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO a ZMO
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1
3 Pravidla pro nakládání s opuštěnými hrobovými zařízeními
4 Prodej domů
5 Majetkoprávní záležitosti OI
6 Veřejná zakázka č. 14051 - Neředínská ulice, U Dvora, Letců - rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí - vyloučení uchazečů
7 Rozpočtové změny roku 2014
8 Rozpočtové změny roku 2014 - Moravská filharmonie Olomouc, příspěvková organizace
9 Bytové záležitosti
10 Mlýnský potok - jez
11 Legionářská - smlouva s ČEZ Distribuce, a.s.
12 Horní náměstí - odběrná místa
13 ZŠ Mozartova - hřiště
14 Projekt „Riziková území při extrémních přívalových srážkách“
15 Příspěvky ochrana obyvatel
16 Informace o činnosti kontrolního výboru v I. pololetí 2014
17 Bytové záležitosti DPS
18 Zvláštní užívání komunikací
19 Studie - ul. Barvířská
20 Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění služby AFIS
21 Dodatek č. 1 ke smlouvě o prosté správě cizího majetku
22 Letecký den - organizace
23 VFO - Dodatky Smlouvy o poskytnutí dotace
24 Zapojení základních škol do projektu - výzva č.51
25 IPRM - hodnocení projektu
26 Malé projekty
27 Návrh programu 28. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
28 Pojmenování nové ulice - Slavonín
29 Změny v KMČ
30 Harmonogram bruslení veřejnosti 2014-2015
31 Dodatek číslo 18 PSO
32 Výzva 09 - organizační struktura projektu
33 Organizační záležitosti - organizační změny v odboru koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce
34 Organizační záležitosti - organizační změny v odboru kancelář tajemníka a odboru správních činností Magistrátu města Olomouce
35 Organizační záležitosti - organizační změny v odboru agendy řidičů a motorových vozidel Magistrátu města Olomouce
36 Organizační záležitosti - Dodatek č. 10 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
37 Organizační záležitosti - Dodatek č. 1 "Podpisového řádu statutárního města Olomouce"
38 Organizační záležitosti - Dodatek č. 3 "Vnitřního předpisu o sociálním fondu Magistrátu města Olomouce"
39 Organizační záležitosti - Dodatek č. 1 "Vnitřního předpisu o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců statutárního města Olomouce"
40 Organizační záležitosti - Dodatek č. 7 "Vnitřního předpisu o zajištění havarijní služby statutárního města Olomouce
41 Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis statutárního města Olomouce o střetu zájmů"
42 Organizační záležitosti - "Metodický pokyn k evidenci podpor De minimis do centrálního registru podpor malého rozsahu"
43 Organizační záležitosti - Dodatek č. 1 "Pravidel pro poskytování finanční podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce"
44 Organizační záležitosti - "Metodický pokyn pro posuzování finančních podpor poskytovaných z rozpočtu statutárního města Olomouce"
45 Organizační záležitosti - Dodatek č. 2 "Vnitřního předpisu o stravování pro zaměstnance Magistrátu města Olomouce a dlouhodobě uvolněné členy Zastupitelstva města Olomouce"
46 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru kancelář primátora Magistrátu města Olomouce
47 Městský bál
48 Výjimka z počtu dětí - Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1
49 MPO - žádost
50 Projekt Aenigma
51 Prezentace studie umělého vodáckého kanálu
52 Různé - Projekt SHS ČMS - Města -brány poznání
53 Různé - Referendum - průběžná zpráva

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu