Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 18. 8. 2014

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti OI
3 Veřejná zakázka č. 14080 - ZŠ Nedvědova 17, Olomouc - energetická opatření - dodatečné stavební práce - zahájení, komise
4 Veřejná zakázka č. 14082 - Dodatečné stavební práce ZŠ Rožňavská - energetická opatření I. - zahájení, komise
5 Veřejná zakázka č. 14080 - ZŠ Nedvědova 17, Olomouc - energetická opatření - dodatečné stavební práce - zadání
6 Veřejná zakázka č. 14082 - Dodatečné stavební práce ZŠ Rožňavská - energetická opatření I. - zadání
7 Veřejná zakázka č. 14030 - Povel - obytná zóna - revitalizace a regenerace sídliště RC3 III. etapa/část I - revokace zahájení, komise
8 Veřejná zakázka č. 14059 - Hasičská zbrojnice Topolany - revokace, zahájení
9 Veřejná zakázka č. 12135 - Za Školou, Lindnerova - rekonstrukce komunikace a IS - zadání
10 Veřejná zakázka č. 14078 - Protipovodňová opatření II. B etapa - související investice - dodatečné služby - zadání
11 Veřejná zakázka č. 13128 - Integrovaný systém nakládání s odpady v Olomouci - překladiště Chválkovice - zadání
12 Veřejná zakázka č. 14085 - Výběr dodavatele služeb v oblasti marketingu a propagace statutárního města Olomouce - zadání
13 Veřejná zakázka č. 14034 - ČOV - měření bioplynu - zrušení
14 Veřejná zakázka č. 14063 - Dodávka 2 vozidel pro MPO na leasing 2014 - vyloučení uchazečů, zrušení zadávacího řízení
15 Rozpočtové změny roku 2014
16 Návrh organizačního postupu přípravy rozpočtu SMOl na rok 2015
17 Vyhodnocení vymáhání pohledávek ze správních a rozhodovacích činností MMOl v 1. pololetí 2014
18 Bytové záležitosti
19 Bytová družstva
20 Plán udržitelné městské mobility
21 CIVINET
22 Územní studie OKR - Křižovatka Řepčínská x Křelovská
23 Cyklostezky
24 Přechody pro pěší
25 Za Školou - rekonstrukce komunikace
26 Modifikované platby-dotované projekty
27 Analýza rizikových projektů
28 Kovošrot Chválkovice - řešení aktuální problematiky
29 Označení vlastníka
30 Převod majetku dopravci DPMO formou naturálního plnění
31 Povolení výjimky - pěší zóna
32 Převod majetku Kasáren Neředín a části Letiště Neředín do správy SNO, a.s.
33 Majetkoprávní záležitosti
34 Prodej pozemků podél řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví
35 Vklad vodohospodářského infrastrukturního majetku z vlastnictví SMOl do společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.
36 Prodej domů
37 Dodatky zřizovacích listin PO - škol, Smlouvy o výpůjčkách majetku
38 Podpora MŠ a ZŠ jiných zřizovatelů - úprava čl. 18 Pravidel pro poskytování finanční podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce
39 Rozvoj kapacit mateřských škol - výzva MŠMT
40 Granty v sociální oblasti
41 Využití podpory poskytnuté z rozpočtu SMOl v roce 2013 na projekt Pečovatelská služba u POMADOL s.r.o.
42 Využití podpory poskytnuté z rozpočtu SMOl v roce 2013 na projekt "1.FC OLOMOUC - Celoroční sportovní činnost klubu"
43 Kontrola hospodaření s majetkem u ZŠ a MŠ Demlova 18 Olomouc v roce 2013
44 Kontrola hospodaření u MŠ Michalské stromořadí Olomouc za rok 2013
45 Využití podpory poskytnuté z rozpočtu SMOl v roce 2013 na projekt "Zpřístupnění dominikánského kostela v turistické sezóně 2013"
46 Bytové záležitosti DPS
47 Malé projekty
48 Stanovení termínu 28. zasedání ZMO a termínů RMO
49 Projekt Stopy paměti
50 Změny v odborné komisi
51 Změny v KMČ
52 Příprava strategie ITI - Olomoucká aglomerace: Rozhodnutí o poskytnutí dotace - změna
53 Smlouva o poskytnutí dotace - fort Tafelberg, Olomoucký hrad
54 ISNO v Olomouci - překladiště Chválkovice - schválení podmínek dotace
55 Příprava strategie ITI - průběh realizace
56 Hasičská zbrojnice Holice
57 Přechod ulice Polská

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu