Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 14. 7. 2014

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním a pololetním plněním)
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Veřejná zakázka č. 14078 - Protipovodňová opatření II.B etapa - související investice - dodatečné služby - zahájení, komise
4 Veřejná zakázka č. 14038 - Napojení stezky pro pěší z ul. Wittgensteinova na ul. Domovina - zrušení
5 Veřejná zakázka č. 14030 - Povel - obytná zóna - revitalizace a regenerace sídliště RC3 III. etapa/část I - zahájení, komise
6 Veřejná zakázka č. 14031 - Nákup elektrické energie pro rok 2015 - zadání
7 Veřejná zakázka č. 14017 - Bezbariérové komunikace, trasa K - zadání
8 Rozpočtové změny roku 2014
9 Bytové záležitosti
10 Fort Tafelberg
11 Moravská cyklotrasa Slavonín, Nemilany
12 Cyklodoprava
13 Montessori základní škola - žádost o stanovisko města
14 Petice občanů Bacherova 3, 5, Olomouc
15 Záměr prodeje pozemků podél řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví
16 Problematika lokality přírodní rezervace Království
17 Lesy města Olomouce, a.s. - zvýšení základního kapitálu
18 Otáčení tramvají - kolejová úvrať Nádraží město
19 Vydání územního plánu Olomouc
20 Pořízení změny Územního plánu Olomouc v k.ú. Slavonín v lokalitě Technologický park Olomouc - Hněvotín
21 Oprava komunikace v ul. Domovina
22 Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti území Olomouckého kraje
23 Dodatek č. 1 ke smlouvám s obcemi
24 Sleva jízdného
25 Předzahrádky
26 Povolení výjimky - pěší zóna
27 Dodatek smlouvy OK DESIGN, s.r.o.
28 Dodatek smlouvy s TWIN TRANS,s.r.o.
29 Převod majetku Kasáren Neředín do správy SNO, a.s.
30 Zvláštní užívání komunikací
31 Dopravní omezení
32 Přechod ul.Polská
33 Organizační záležitosti - Dodatek č. 1 "Vnitřního předpisu o používání služebních motorových vozidel Magistrátu města Olomouce"
34 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru informatiky Magistrátu města Olomouce
35 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru dopravy Magistrátu města Olomouce
36 Organizační záležitosti - organizační změny v odboru evropských projektů Magistrátu města Olomouce
37 Organizační záležitosti - organizační změny v Magistrátu města Olomouce
38 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce
39 Moravské divadlo Olomouc p.o.- výměníková stanice
40 Rozpracování usnesení a podnětů z diskuze z 27. zasedání ZMO, konaného 16.6.2014
41 Bytové záležitosti DPS
42 Žádost o udělení výjimky dle článku 3 odst. 3 OZV č. 9/2011 - Fotbalová utkání SK Sigmy Olomouc, a.s.
43 Grafický manuál jednotného vizuálního stylu města - aktualizace
44 Různé
45 Různé

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu