Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 23. 6. 2014

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Prodej domů
4 Majetkoprávní záležitosti OI
5 Veřejná zakázka č. 14058 - DSP Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc, k.ú. Povel - dodatek č. 3 - zadání
6 Veřejná zakázka č. 14067 - DSP Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc, k.ú. Povel - dodatek č. 4 - zadání
7 Veřejná zakázka č. 14042 - Optimalizace sítě MHD v Olomouci
8 Veřejná zakázka č. 14041 - Rozárium - zahájení, komise
9 Veřejná zakázka č. 14068 - Olomouc - Dolní náměstí - vymezení dopravního koridoru - přímé zadání
10 Veřejná zakázka č. 14060 - Tropický pavilon ZOO Olomouc - zahájení, komise
11 Veřejná zakázka č. 12128 - ZŠ Nemilany - společně do školy - zrušení
12 Veřejná zakázka č. 14070 - ZŠ Nemilany - společně do školy - zahájení, komise
13 Veřejná zakázka č. 14033 - Rozvoj Výstaviště Flora - DSP - zadání
14 Veřejná zakázka č. 14056 - Rozvoj výstaviště Flora - DSP V. - zadání
15 Veřejná zakázka č. 14073 - Rozvoj výstaviště Flora - DSP VI. - zahájení, komise
16 Veřejná zakázka č. 14073 - Rozvoj výstaviště Flora DSP VI. - zadání
17 Rozpočtové změny roku 2014
18 Škodní a likvidační komise
19 Bytové záležitosti
20 BEA - Spirituália
21 Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
22 Dělení majetku
23 Družební, Rožňavská - chodník
24 ZŠ Hálkova 4 - převzetí majetku
25 Petice ZŠ Raisova
26 Na Letné - parkoviště
27 Sleva jízdného
28 Povolení výjimky - pěší zóna
29 EKO-KOM, a.s. - aktualizace smlouvy
30 Aktualizace odpisů příspěvkových organizací - škol na rok 2014
31 Výjimky z počtu dětí a žáků pro školní rok 2014/2015
32 Smlouvy o bezúplatném převodu majetku příspěvkovým organizacím - školám
33 Platové zařazení ředitelky mateřské školy
34 Aktualizace školních řádů ZŠ
35 Architecture Week 2014
36 Malé projekty
37 Žádost o změnu účelu užití příspěvku
38 Souhlas s převodem z rezervního fondu Moravské divadlo
39 Souhlas s převodem z rezervního fondu ZOO
40 Dodatek č. 43 ke Smlouvě s TSMO, a.s.
41 Bytové záležitosti DPS
42 IPRM sídliště - hodnocení projektu
43 Horní náměstí
44 Organizační záležitosti - Dodatek č. 9 Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc
45 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru ekonomickém Magistrátu města Olomouce
46 Organizační záležitosti - organizační změny v odboru stavebním Magistrátu města Olomouce
47 Organizační změny v odboru majetkoprávním Magistrátu Olomouce
48 Delegování zástupců SMOl na valnou hromadu OK4EU

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu