Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 9. 6. 2014

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku SMOl
4 Prodej domů + dodatek
5 Veřejná zakázka č. 14059 - Hasičská zbrojnice Topolany, zahájení, komise
6 Veřejná zakázka č. 14063 - Dodávka 2 vozidel pro MPO na leasing 2014 - zahájení, komise
7 Veřejná zakázka č. 14067 - Dodatečné stavební práce Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc, k.ú. Povel IV. - zahájení, komise
8 Veřejná zakázka č. 13101 - Digitalizace archivů a Document management systém - vyloučení, zadání
9 Veřejná zakázka č. 13128 - Integrovaný systém nakládání s odpady v Olomouci - překladiště Chválkovice - zahájení, komise - revokace II
10 Veřejná zakázka č. 14061 - Werichova - parkovací stání
11 Veřejná zakázka č. 14016 - ZŠ Hálkova - přístavba učeben - revokace zahájení, komise
12 Rozpočtové změny roku 2014
13 Bytové záležitosti
14 Jantarová stezka
15 Protipovodňová ochrana - lávky pro pěší
16 Operační program Technická pomoc - ITI Olomoucké aglomerace
17 IPRM - hodnocení projektů, změna v Řídícím výboru
18 Povolení výjimky - pěší zóna
19 Předzahrádky
20 Příspěvky v oblasti drobných veřejně prospěšných aktivit s výší příspěvku do 5 000,--Kč
21 Navýšení kapacity mateřských škol
22 Výsledky konkurzních řízení, jmenování ředitelů škol
23 Mateřská škola Olomouc, Žižkovo nám. 3 - Petice rodičů, Petice zaměstnanců MŠ
24 Finanční zajištění oprav, úprav a technického zajištění na zimním stadionu v souvislosti s extraligou ledního hokeje
25 HCO - žádost o finanční příspěvek
26 Night Run 2014
27 Žádost o schválení zahraniční cesty pro JSDH Droždín a Radíkov
28 Kontrola hospodaření u ZŠ a MŠ Svatý Kopeček, Dvorského za rok 2013
29 Podpora dospělého hokeje v Olomouci v roce 2013
30 Využití veřejné finanční podpory v roce 2013 na provoz zimního stadionu
31 Podpora mládežnického hokeje v Olomouci v roce 2013
32 Moravské divadlo Olomouc p.o.- souhlas se stavebními úpravami
33 Přihláška do výběrového řízení na sněm SHS ČMS 2015
34 IPRM – zařazení projektu
35 Delegování zástupců SMOl na valnou hromadu OLTERM & TD Olomouc, a.s.
36 Malé projekty
37 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce
38 Organizační záležitosti - organizační změny v odboru dopravy Magistrátu města Olomouce
39 Organizační záležitosti - Dodatek č. 8 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
40 Organizační záležitosti - volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR
41 Organizační záležitosti
42 SK Sigma Olomouc, a.s. - změny v orgánech společnosti, změna stanov

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu