Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 19. 5. 2014

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Prodej domů
4 Majetkoprávní záležitosti OI
5 Veřejná zakázka č. 14047 - Dodatečné stavební práce Fischerova 2, 4, 6 - zateplení fasády, výměna oken a vstupů - zadání
6 Veřejná zakázka č. 14043 - Dodatečné stavební práce Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc, k.ú. Povel - zadání
7 Veřejná zakázka č. 14031 - Nákup elektrické energie pro rok 2015 - zahájení, komise
8 Veřejná zakázka č. 14057 - Dodatečné stavební práce Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc, k.ú. Povel II.
9 Veřejná zakázka č. 14051 - Neředínská ulice, U Dvora, Letců - rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí - zahájení, komise
10 Veřejná zakázka č. 14034 ČOV - měření bioplynu - zahájení, komise
11 Veřejná zakázka č. 14035 - ČOV - rekonstrukce hrubých česlí - zahájení, komise
12 Veřejná zakázka č. 14056 - Rozvoj výstaviště Flora - dodatečné stavební práce V., zahájení, komise
13 Veřejná zakázka č. 14016 - ZŠ Hálkova - přístavba učeben - zahájení, komise
14 Rozpočtové změny roku 2014
15 EIB - revize/konverze úrokové sazby
16 Výroční zprávy příspěvkových organizací za rok 2013
17 Schvalování účetních závěrek a finančního vypořádání příspěvkových organizací (vyjma školských subjektů) , jejichž zřizovatelem je SMOl za účetní období 2013
18 Bytové záležitosti
19 OZV o cenové mapě
20 Horní náměstí
21 Tramvajová trať II. etapa
22 Povolení výjimky - pěší zóna
23 Svátky písní - parkování
24 Předzahrádky
25 Protipovodňová ochrana IIB etapa, most Masarykova
26 SMS parkování
27 Využití podpory poskytnuté z rozpočtu statutárního města Olomouce v roce 2013 na projekt "Úprava tréninkových prostor - TŠ LOLA´S DANCE OLOMOUC"
28 Audit investiční akce rekonstrukce ZŠ a MŠ Svatoplukova 11, Olomouc - 1.etapa
29 Využití podpory poskytnuté Klubu sportovních potápěčů Olomouc
30 Bytové záležitosti DPS
31 Jantarová stezka 2. část, MŠ Jílová a ZŠ Nedvědova EO - Smlouvy o poskytnutí dotace
32 Příprava strategie ITI - Olomoucká aglomerace: Rozhodnutí o poskytnutí dotace
33 IPRM – zařazení projektů
34 Delegování zástupce SMOl na valnou hromadu a do správní rady sdružení OK4EU
35 Souhlas zřizovatele s odprodejem nepotřebného majetku
36 Malé projekty
37 Organizační záležitosti - SVJ
38 Smlouva na zajištění zpracování výsledků voleb 2014
39 Europe Direct 2014
40 Rozpracování usnesení a podnětů z diskuze z 26. zasedání ZMO, konaného 5.5.2014
41 Změna Statutu KMČ
42 Projekt Unitown
43 Delegování zástupců SMOl na členské schůze bytových družstev
44 Udělení souhlasu s realizací investice - OLTERM&TD Olomouc, a. s.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu