Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 22. 4. 2014

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO a ZMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Zpráva společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. o provozování vodovodů a kanalizací
4 Prodej domů
5 Majetkoprávní záležitosti OI
6 Veřejná zakázka č. 10077 - Placení parkovného formou SMS - zrušení
7 Veřejná zakázka č. 12135 - Za Školou, Lindnerova - rekonstrukce komunikace a IS - revokace zahájení
8 Veřejná zakázka č. 14043 - Dodatečné stavební práce Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc, k.ú. Povel
9 Veřejná zakázka č. 14047 - Dodatečné stavební práce Fischerova 2, 4, 6 - zateplení fasády, výměna oken a vstupů
10 Veřejná zakázka č. 14017 - Bezbariérové komunikace, trasa K - zahájení, komise
11 Veřejná zakázka 13098 - Metropolitní síť Olomouc - informace
12 Rozpočtové změny roku 2014
13 Bytové záležitosti
14 Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc, k.ú. Nemilany
15 Revitalizace sídliště Povel RC3_1 - přeložky ČEZ
16 Werichova, parkoviště - přeložka ČEZ
17 Hamerská - chodník
18 Škodní a likvidační komise
19 Smlouva o výpůjčce - klavír pro Moravskou filharmonii Olomouc p.o.
20 Návrh dodatku č.4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Zoologická zahrada Olomouc
21 Projekty - dotace
22 Tramvajová trať-čerpání dotace
23 Příkazní smlouvy o zajištění koordinátora BOZP
24 Povolení výjimky - pěší zóna
25 Zvláštní užívání komunikací
26 Předzahrádky
27 Projekt „Digitální povodňový plán, monitoring a systém varování“
28 Audit výběru a vymáhání poplatků ze psů a poplatků z povolování VHP
29 Žádost o udělení výjimky dle článku 3 odst. 3 OZV č. 9/2011 - Černý citron
30 Ceny města 2013
31 Změny v KMČ
32 Investiční příspěvky
33 Park Malého Noe - rozpočtová změna
34 Bytové záležitosti DPS
35 IPRM – zařazení projektů
36 IPRM sídliště - dodatek č. 1 Dohody o zabezpečení realizace IPRM
37 Novosadský Dvůr - závěrečné vyhodnocení projektu
38 Prohlášení o partnertsví - projekt Pedagogické fakulty Univerzity Palackého Olomouc "Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků"
39 Stanovení termínu a návrh programu 26. zasedání ZMO
40 Delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti Aquapark Olomouc, a. s.
41 Volby do zastupitelstev obcí 2014 - Olomouc
42 Malé projekty
43 Jednací řád ZMO
44 Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis o postupu při uplatnění DPH"
45 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru evropských projektů Magistrátu města Olomouce
46 Organizační záležitosti - služební vozidla
47 Organizační záležitosti - průběžná informace o opatřeních týkajících se probíhající kontroly.
48 Petice obyvatel Holické 51
49 SK Sigma, a.s. - změny v orgánech společnosti
50 Spolupráce města v programu Erasmus
51 Školská rada při Základní škole a Mateřské škole Olomouc - Holice, Náves Svobody 41 - změna zástupce zřizovatele

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu