Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 7. 4. 2014

číslo usnesení název
Kontrola usnesení RMO (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním plněním)
Majetkoprávní záležitosti
Prodej domů
Majetkoprávní záležitosti OI
Veřejná zakázka č. 14031 - Nákup elektrické energie pro rok 2015 - zahájení, komise
Veřejná zakázka č. 13009 - ZŠ a MŠ Petřkova 5, Olomouc - energetická opatření - zrušení ZŘ
Veřejná zakázka č. 13010 - ZŠ a MŠ Řezníčkova 7, Olomouc - energetická opatření - zrušení ZŘ
Veřejná zakázka č. 13098 Metropolitní síť Olomouc - zadání
Napojení stezky pro pěší z ul. Wittgensteinova na ul. Domovina - přímé zadání
Rozpočtové změny roku 2014
Výsledky hospodaření SMOl za rok 2013
Účetní závěrka SMOl k 31.12.2013
Bytové záležitosti
Plavecký stadion - tobogánová věž
Horní náměstí
Lošov - průtah
Integrovaný systém nakládání s odpady v Olomouci - založení spolku
Podchod - ulice Barákova
Předzahrádky
Sleva jízdného
Vyhodnocení zrušení linky č. 23 ve vazbě na zavedení TT a změny v autobusovém provozu Nových Sadů
Tramvajová trať II. a III. etapa
Označení vlastníka
Zvláštní užívání komunikací
Povolení výjimky - pěší zóna
Dotace-projekty
ITI Olomoucké aglomerace
Olomoucký hrad
Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 - vratka finančních prostředků
Školské rady - jmenování zástupců zřizovatele
Víceleté financování v oblasti kultury
Rodinná politika SMOl na roky 2014 - 2015
Víceleté financování projektů
Projekt Bezbariérová Olomouc
Zpřístupnění chrámu sv. Mořice
Využití fin. podpory na projekt COLORES FLAMENCOS Mezinárodní festival flamenca a španělské kultury Olomouc 25.-28.7.2013
ZŠ sv. Voršily - vybavení suterénních prostor školy
Bytové záležitosti DPS
Pracovní cesta do Slovinska
Werichova ul. - parkoviště
Smlouva o poskytnutí dotace - ZŠ Spojenců - hřiště
Holický les - kamenný kříž
Malé projekty
Delegování zástupců SMOl na valnou hromadu VHS, a. s.
Cena města - pracovní skupina
Zpřístupnění kostelů a kaplí v turistické sezóně r. 2014

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu