Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 24. 3. 2014

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Prodej domů
4 Majetkoprávní záležitosti OI
5 Veřejná zakázka č. 13131 - zadání
6 Veřejná zakázka č. 14003 - Dodávka rolby pro zimní stadion na leasing II. - vyloučení, zadání
7 Veřejná zakázka č. 13128 - Integrovaný systém nakládání s odpady v Olomouci - překladiště Chválkovice - zahájení, komise - revokace
8 Veřejná zakázka č. 13135 - Rozvoj výstaviště Flora - DSP - zadání
9 Veřejná zakázka č. 14012 - Rozvoj výstaviště Flora - DSP II. - zadání
10 Veřejná zakázka č. 14022 - Rozvoj výstaviště Flora - DSP III. - zadání
11 Veřejná zakázka č. 14033 - Rozvoj výstaviště Flora - DSP IV. - zahájení, komise
12 Rozpočtové změny roku 2014
13 Návrh "Střednědobého rozpočtového výhledu SMOl na rok 2015 - 2016"
14 Uhelné sklady Olomouc - závěrečná zpráva o likvidaci
15 Souhlas zřizovatele s odprodejem nepotřebného majetku
16 Souhlas s vyřazením nepotřebného majetku MFO
17 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 10/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 16/2010, č. 3/2011, č. 7/2011, č. 8/2011, č. 4/2012, č. 6/2012 a č. 3/2013.
18 Bytové záležitosti
19 Požární ochrana
20 Personální změny ve složení Povodňové komise, Bezpečnostní rady a Krizového štábu statutárního města Olomouce.
21 Zpráva o plnění koncepce jednotek sboru dobrovolných hasičů statutárního města Olomouce
22 Parkoviště
23 Povel RC3_1 - přeložka O2
24 Povolení výjimky - pěší zóna
25 Karty typu D
26 Zvláštní užívání komunikací
27 Předzahrádky
28 JŘ - časové úpravy a dodatek č. 8 s DPMO, a.s.
29 Výsledek periodického hodnocení práce ředitelů škol v roce 2014
30 Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitele Fakultní základní školy a Mateřské školy Olomouc, Holečkova 10
31 Záměr v lokalitě bývalých kasáren 9. května - BEA
32 Využití veřejné finanční podpory - Golf Club Olomouc
33 Využití veřejné finanční podpory - Hanácký farmářský trh
34 Kontrola hospodaření roku 2012 u ZOO Olomouc
35 Audit zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
36 Audit výběru poplatků na odboru správy
37 Využití veřejné finanční podpory - Baletní studio
38 Kontrola využití podpory u společnosti PETARDA PRODUCTION a.s.
39 Organizační změny - MPO
40 MPO - prodej vozidla
41 AQUAPARK OLOMOUC, a.s.
42 Bytové záležitosti DPS
43 Změny v KMČ
44 Rozpracování usnesení a podnětů z diskuze z 25. zasedání ZMO, konaného 1.3.2014
45 Malé projekty
46 IPRM - Roční monitorovací zprávy
47 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru evropských projektů Magistrátu
48 Horní náměstí - osvětlení
49 Fotbalové ME do 21 let
50 Regionální agentura
51 Provedení mimořádné kontroly
52 Letiště Olomouc - Neředín
53 Různé

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu