Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 10. 3. 2014

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Objekt Malinovského
4 Prodej domů
5 Majetkoprávní záležitosti OI
6 Veřejná zakázka č. 13101 - Digitalizace archivů a Document management systém - zahájení, komise - revokace II
7 Veřejná zakázka č. 14022 - Rozvoj výstaviště Flora - dodatečné stavební práce III., zahájení, komise
8 Bytové záležitosti
9 Rozpočtové změny roku 2014
10 Fond rozvoje bydlení
11 CIVINET
12 PZ Šlechtitelů
13 Stavba nových mostů v rámci IIB etapy protipovodňové ochrany Olomouce
14 III.etapa protipovodňových opatření
15 Předzahrádky v MPR Olomouc
16 Koncepce vodního hospodářství města Olomouce
17 VFO - prezentace jarní etapy
18 Legionářská - Studentská
19 Hamerská ulice - chodník
20 Provozní zpráva společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s. za kalendářní rok 2013
21 Povolení výjimky - pěší zóna
22 Předzahrádky
23 Petice - Za obnovení autobusové linky č. 23
24 Tarifní dohoda o stanovení podílu tržeb mezi dopravci ČD a DPMO v roce 2014
25 Dohoda o spolupráci - EKO-KOM, a.s.
26 Příspěvky v oblasti drobných veřejně prospěšných aktivit s výší příspěvku do 5 000,--Kč
27 Výjimka z počtu žáků
28 Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitele Mateřské školy Olomouc kpt.Nálepky 10, Mateřské školy Olomouc, Wolkerova 34, jmenování konkurzní komise
29 Příspěvek kraje na činnost dobrovolných hasičů
30 Kontrola hospodaření s majetkem u MŠ Mozartova 6, Olomouc v r. 2012
31 Kontrola hospodaření roku 2012 u ZŠ Olomouc, tř. Spojenců 8
32 Kontrola hospodaření u MŠ kpt. Nálepky Olomouc za rok 2012
33 Bytové záležitosti DPS
34 Kompostéry - smlouva o zápůjčce
35 Malé projekty
36 Služební cesta do Tampere
37 Podpora standardizace činnosti OSPOD, MŠ Michalské stromořadí - Smlouva o poskytnutí dotace
38 Přejmenování části ulice - Černovír
39 Organizační záležitosti - "Podpisový řád statutárního města Olomouce"
40 Organizační záležitosti - Dodatek č. 7 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
41 Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis o zajištění požární ochrany v objektech statutárního města Olomouce"

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu