Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 24. 2. 2014

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Poskytnutí odečtu z nájemného u Galerie Caesar
4 Prodej domů + dodatek
5 Granty v oblasti kultury
6 Příspěvky v oblasti bezbariérových úprav a dopravy
7 Příspěvky v sociální oblasti
8 Rozpočtové změny roku 2014
9 Majetkoprávní záležitosti OI
10 Veřejná zakázka č. 12045 – Olomoucký hrad – cestní síť - zrušení
11 Factoringová smlouva
12 Bytové záležitosti
13 Příspěvky v oblasti tvorby a ochrany ŽP
14 Program regenerace MPR
15 Legionářská - Studentská, rekonstrukce komunikace
16 Protipovodňová opatření na Nemilance - zatrubnění ul. Zolova
17 Neředínská, U Dvora, Letců - smlouva o přeložce O2
18 Za Školou
19 Horní náměstí - osvětlení
20 1. máje - aktualizace PD
21 Zvláštní užívání komunikací
22 Opravy komunikací 2014
23 Smlouva o právu provést stavbu - oprava ul. Jakoubka ze Stříbra
24 Oprava místní komunikace Kaštanová
25 Předzahrádky
26 Aktualizace registrací SDH Olomouc
27 Bytové záležitosti DPS
28 IPRM – zařazení projektů
29 Závazek konečného příjemce - 49. Výzva
30 Přísedící Okresního soudu v Olomouci
31 Výroční zpráva Informačního centra Olomouc za rok 2013
32 SK Sigma Olomouc, a. s. - účast na valné hromadě
33 Organizační záležitosti - organizační změny v odboru sociálních věcí MMOl
34 Malé projekty
35 Různé

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu