Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 10. 2. 2014

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Prodej domů
4 Veřejná zakázka č. 13100 - Nákup služeb na řízení projektu / poradenská činnost - revokace zahájení, komise
5 Veřejná zakázka č. 14017 - Bezbariérové komunikace, trasa K - zahájení, komise
6 Veřejná zakázka č. 14014 - ZŠ Svatoplukova 11 - tělocvična - dodatečné stavební práce
7 1/2 Maraton
8 Rozpočtové změny roku 2014
9 Bytové záležitosti
10 Nový územní plán - informace
11 Záměr v lokalitě bývalých kasáren 9.května - BEA
12 Dr. Milady Horákové - dopravní opatření
13 ZŠ a MŠ Řezníčkova - hřiště
14 Rozvoj Výstaviště Flora Olomouc
15 Povolení výjimky - pěší zóna
16 Tuning Meeting 7
17 Změny JŘ a dodatek č. 7 s DPMO, a.s.
18 Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce s DPMO
19 Předzahrádky
20 Příspěvky v oblasti využití volného času dětí a mládeže
21 Podpora mateřských škol jiných zřizovatelů
22 Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol, Smlouva o bezúplatném převodu majetku příspěvkové organizaci - škole
23 Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1 - vratka finančních prostředků
24 Návrh dodatků Zřizovacích listin příspěvkových organizací Zoologická zahrada Olomouc a Hřbitovy města Olomouce
25 Realizace Dohody o spolupráci na spojení Divadla hudby a Muzea umění Olomouc
26 Příspěvky v oblasti sportu
27 Umělý vodácký kanál - prezentace záměru
28 Příspěvky v oblasti cestovního ruchu
29 Kalendář akcí 2014
30 Vyhodnocení vymáhání pohledávek ze správních a rozhodovacích činností MMOl
31 Dodatek č. 41 ke Smlouvě s TSMO, a.s.
32 Žádost o udělení výjimky dle článku 3 odst. 3 OZV č. 9/2011 - Fotbalová utkání SK Sigmy Olomouc, a.s.
33 Výsledky kontrolních akcí ve II. pololetí 2013
34 Stanovení termínu a návrh programu 25. zasedání ZMO
35 Stanovení termínů konání RMO a ZMO v 1. pololetí roku 2014
36 Smlouva o poskytnutí dotace - ZŠ Svatoplukova 11 - venkovní hřiště, Dolní náměstí - rekonstrukce
37 Závazek konečného příjemce - 49. Výzva
38 Změny v KMČ
39 Organizační záležitosti - Dodatek č. 6 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
40 Zahraniční cesta - Bratislava - Staré Mesto
41 Závazek konečného příjemce - 49. Výzva
42 Různé

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu