Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 27. 1. 2014

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Prodej domů
4 Majetkoprávní záležitosti OI
5 Veřejná zakázka č. 14014 - ZŠ Svatoplukova 11 - tělocvična - dodatečné stavební práce, zahájení, komise
6 Veřejná zakázka č. 14012 - Rozvoj výstaviště Flora - dodatečné stavební práce II. - zahájení, komise
7 Veřejná zakázka č. 14003 - Dodávka rolby pro zimní stadion - zahájení, komise
8 Bytové záležitosti
9 Rozpočtové změny roku 2014
10 Vyhodnocení vymáhání pohledávek ze správních a rozhodovacích činností MMOl
11 Lokality dětských hřišť na rok 2014
12 Dopravní hřiště SEMAFOR
13 ZŠ a MŠ Řezníčkova - hřiště
14 Cyklostezka Velkomoravská - most přes Moravu
15 Lošov - komunikace
16 Horní náměstí - osvětlení
17 ZOO Olomouc - úhrada PD
18 Fort Tafelberg
19 Mlýnský potok - jez
20 Smlouvy s obcemi o zajištění dopravní obslužnosti
21 Označení vlastníka
22 Povolení výjimky - pěší zóna
23 Optická přípojka Horní náměstí
24 Příspěvky v oblasti ochrany obyvatel
25 Prevence kriminality
26 Petice obyvatel Holické 51
27 Převod památníku americkým letcům
28 Kontrola hospodaření u FZŠ Tererovo nám. 1, Olomouc za rok 2012
29 Zástupci města ve svazku obcí Vodovod Pomoraví
30 Dodatek č.8 - 2014 ke Smlouvě k zajištění péče o parky, rozárium a botanickou zahradu
31 Bytové záležitosti DPS
32 Přísedící Okresního soudu v Olomouci
33 Malé projekty
34 Holická 51 - závěrečné vyhodnocení projektu
35 Povel RC2 - závěrečné vyhodnocení projektu
36 ZŠ Rožňavská - energetická opatření - schválení podmínek dotace
37 Dotované akce - stav přípravy
38 Organizační záležitosti - organizační změny v odboru živnostenském Magistrátu města Olomouce
39 Organizační záležitosti - Dodatek č. 1 "Vnitřního předpisu o cestovních náhradách statutárního města Olomouce"
40 Organizační záležitosti - Dodatek č. 4 "Vnitřního předpisu pro zapůjčování služebních vozidel Magistrátu města Olomouce k soukromým účelům"
41 Realizace opatření v hospodaření společnosti LMO, a. s., na základě provedeného auditu

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu