Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 13. 1. 2014

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO (včetně kontroly úkolů s měsíčním, čtvrtletním, pololetním a ročním plněním)
2 Prodej domů
3 Veřejná zakázka č. 13124 - Dodávka 3 ks vozidel na leasing - zrušení zadávacího řízení
4 Veřejná zakázka č. 13115 - Dodávka rolby pro zimní stadion na leasing - vyloučení uchazečů a zrušení zadávacího řízení
5 Veřejná zakázka č. 13127 - ZŠ Svatoplukova 11 - venkovní hřiště II., revokace zahájení
6 Tramvajová trať - Nové Sady, část B - dohoda o narovnání
7 Veřejná zakázka č. 13101 – Digitalizace archivů a Document management systém - revokace zahájení
8 Rozpočtové změny roku 2013
9 Rozpočtové změny roku 2014
10 Rozpočtové změny roku 2014 - finanční vypořádání hospodaření SMOl za rok 2013
11 Bytové záležitosti
12 Petice občanů - Římská
13 Revitalizace sídliště Povel - RC 3
14 Nedvězí - Rybniční, rekonstrukce komunikace
15 MŠ Šlechtitelů
16 Dodatek č. 1 k Tarifní dohodě o stanovení podílu tržeb mezi dopravci v zóně 71
17 Pilotní projekt integrace dopravce České dráhy, a. s., do zóny 71 Olomouc IDSOK - trať 310
18 Povolení výjimky - pěší zóna
19 Označení vlastníka
20 Karty typu D
21 Operační program Technická pomoc – zpracování strategie ITI/IPRÚ
22 Kontrola hospodaření u ZŠ a MŠ Svatoplukova Olomouc za rok 2012
23 Analýza a hodnocení rizik Statutárního města Olomouce za rok 2013
24 Plán kontrolní činnosti odboru interního auditu a kontroly na rok 2014
25 Zahraniční kontakty města Olomouce v 1. pololetí roku 2014
26 Rozpracování usnesení a podnětů z diskuze z 24. zasedání ZMO, konaného 16.12.2013
27 Trnkova ulice - parkoviště - Rozhodnutí o poskytnutí dotace
28 IPRM – zařazení projektů
29 Dolní náměstí - vymezení dopravního koridoru
30 Postup rekonstrukce železničního uzlu

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu