Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 17. 12. 2013

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Prodej domů
4 Majetkoprávní záležitosti OI
5 Veřejná zakázka č. 12135 - Za Školou, Lindnerova – rekonstrukce komunikace a IS - revokace zahájení
6 Veřejná zakázka č. 13101 – Digitalizace archivů a Document management systém - zahájení, komise
7 Veřejná zakázka č. 13135- Rozvoj výstaviště Flora - DSP - zahájení
8 Veřejná zakázka č. 13122 - Kosmonautů 13-20 II. - úprava důvodové zprávy
9 Rozpočtové změny roku 2013 + dodatek č. 1
10 Přecenění finančního majetku
11 Bytové záležitosti
12 Stará Víska - rekonstrukce ulice
13 Fort Tafelberg
14 OP VK 46. výzva
15 Aktualizace odpisů příspěvkových organizací - škol roku 2013 a plány odpisů na rok 2014
16 Povolení výjimky - pěší zóna
17 Označení vlastníka
18 Zvláštní užívání komunikací
19 Petice - ulice Helceletova
20 Přechod ul. Polská
21 Dodatek č. 6 s DPMO, a.s.
22 Dodatek č. 8 s ARRIVA MORAVA a.s.
23 Audit investiční akce ZŠ Heyrovského-Sportujeme společně
24 Audit příjmu, evidence a vyřizování petic a stížností
25 Projekt Centrální informační systém - informace z projektu
26 Bytové záležitosti DPS
27 Aktualizace odpisových plánů příspěvkových organizací (mimo škol) na rok 2013
28 Souhlas zřizovatele s odprodejem nepotřebného majetku
29 Smlouva o bezúplatném převodu majetku
30 Smlouva o bezúplatném převodu majetku – Moravské divadlo Olomouc
31 Moravská filharmonie - informace
32 Žádost Moravského divadla - nákup vozidla
33 IPRM – zařazení projektů
34 IPRM – dodatky smluv o realizaci
35 Jednání jediného akcionáře
36 Stanovení termínů konání RMO a ZMO v 1. pololetí roku 2014
37 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru ekonomickém Magistrátu města Olomouce
38 Organizační záležitosti - Tržní řád
39 Malé projekty
40 Změny v KMČ
41 Žádost o prodloužení vyúčtování

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu