Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 3. 12. 2013

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO a ZMO
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1 a 2
3 Prodej domů
4 Majetkoprávní záležitosti OI
5 Veřejná zakázka č. 13131 - Rámcová smlouva na dodávku kancelářských potřeb 2014 - zahájení, komise
6 Veřejná zakázka č. 13122 - Kosmonautů 13-20 II. - zrušení (na stůl)
7 Veřejná zakázka č. 13063 - Dodávka interiérového nábytku pro vybavení budovy Magistrátu - vyloučení, zrušení
8 Rozpočtové změny roku 2013
9 Návrh rozpočtu SMOl na rok 2014 - podrobný rozpis neinvestičních příspěvků a grantů
10 EIB - čerpání III. úvěrové tranše
11 Úplatné postoupení pohledávky SMOl společnosti Reticulum Recovery,a.s.
12 Návrh dodatku č. 4 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce
13 Bytové záležitosti
14 MŠ Jílová - zprovoznění oddělení
15 Změna plánu investic MOVO, a.s.
16 Smlouva o zajištění služby AFIS na letišti Olomouc - Neředín
17 Dodatek č. 5 s DPMO, a.s.
18 Vyhrazené parkování
19 Povolení výjimky - pěší zóna
20 Označení vlastníka
21 Karty typu D
22 Zvláštní užívání komunikací
23 Využití podpory poskytnuté občanskému sdružení Stopy paměti, o.s.
24 Využití podpory poskytnuté společnosti PEŘEJ tours s.r.o.
25 Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na I. pol. 2014
26 Škodní a likvidační komise
27 Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
28 Bytové záležitosti DPS
29 Tramvajová trať - změna rozhodnutí
30 IPRM – dodatky smluv o realizaci
31 Holický les - rozhodnutí
32 Podzemní kontejnery v MPR - závěrečné vyhodnocení projektu
33 Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol, Smlouva o výpůjčce majetku PO - škole, Smlouvy o bezúplatném převodu majetku PO - školám
34 Pojmenování ulic
35 Malé projekty
36 Přísedící Okresního soudu v Olomouci
37 Návrh programu 24. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
38 Organizační záležitosti - vyhodnocení návštěvnosti přepážkových pracovišť Magistrátu města Olomouce
39 Organizační záležitosti - "Pravidla pro poskytování finanční podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce"
40 Návrh delegování zástupce SMOl na valnou hromadu Olterm & TD Olomouc a. s.
41 SK Sigma Olomouc, a. s.
42 Řešení splátky půjčky Aquaparku Olomouc, a. s., v roce 2014

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu