Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 18. 11. 2013

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Majetkoprávní záležitosti OI
4 Veřejná zakázka č. 13043 - MŠ Zeyerova - suterén, zadání
5 Veřejná zakázka č. 13128 - Integrovaný systém nakládání s odpady v Olomouci - překladiště Chválkovice - zahájení, komise
6 Rozpočtové změny roku 2013
7 Bytové záležitosti
8 Cyklodoprava
9 Realizace projektu Programu prevence kriminality na rok 2013
10 Olomoucký hrad - odvoz zeminy
11 Rooseveltova - Zikova, okružní křižovatka
12 Změny jízdních řádů a Dodatek č. 4 s DPMO, a.s.
13 Smlouva o výpůjčce s DPMO, a.s.
14 Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku
15 Rekapitulace oprav komunikací 2013
16 IPRM - hodnocení projektů, aktualizace
17 Veletrhy cestovního ruchu na rok 2014
18 Analýza kritických míst území města Olomouce při extrémních přívalových srážkách
19 Kontrola hospodaření u Divadla hudby za rok 2012
20 Kontrola hospodaření u Moravského divadla Olomouc v roce 2012
21 Bytové záležitosti DPS
22 Malé projekty
23 Souhlas zřizovatele s převodem z rezervního fondu MDO
24 Souhlas zřizovatele s odprodejem nepotřebného majetku Dětskému centru
25 Plavecký stadion - závěrečné vyúčtování projektu
26 Digitální povodňový plán - schválení podmínek dotace
27 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru evropských projektů Magistrátu města Olomouce
28 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru živnostenském Magistrátu města Olomouce
29 Návrh nové Obecně závazné vyhlášky o regulaci provozu sázkových her, loterií a jiných podobných her
30 Rozpočet grantových kapitol 2014
31 Optická přípojka Horní náměstí

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu