Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 22. 10. 2013

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1
3 Petice – Užívání předzahrádek v k.ú. Hodolany
4 Prodej domů
5 Majetkoprávní záležitosti OI
6 Veřejná zakázka č. 13014 - Fischerova 2, 4, 6 - zateplení fasády, výměna oken a vstupů - zadání
7 Interní seznam
8 Veřejná zakázka č. 13018 - Kosmonautů 12-20 - vyloučení
9 Veřejná zakázka č. 13122 - Kosmonautů 12-20 II. - zahájení, komise
10 VZ 13123 - VZ Poskytnutí právních poradenských služeb včetně zpracování návrhů smluv v návaznosti na V09 - přímé zadání
11 Bytové záležitosti
12 Rozpočtové změny roku 2013
13 OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
14 Škodní a likvidační komise
15 Freestylové hřiště v Nemilanech
16 ZŠ Svatoplukova 11 – venkovní hřiště
17 Povolení výjimky - pěší zóna
18 Periodické hodnocení práce ředitelů škol v roce 2014
19 Změna platového zařazení ředitele školy
20 Úhrada částek v rámci sjednané spoluúčasti na pojistné události
21 Nové plánovací období 2014+
22 ISNO v Olomouci - překladiště Chválkovice
23 Obnova lesních porostů EVL Království a EVL Litovelské Pomoraví
24 Lesy města Olomouce - investice
25 Audit hospodaření za rok 2012 u Městské policie Olomouc včetně kontroly pokutových bloků
26 Využití podpory poskytnuté o.s. P-Centrum z rozpočtu SMOl v roce 2012 na projekt " Doléčovací centrum"
27 Využití podpory poskytnuté z rozpočtu SMOl v roce 2012 na projekt "Hospic na Svatém Kopečku"
28 Využití podpory poskytnuté na projekt „11. Přehlídka animovaného filmu – PAF 2012“
29 Využití podpory poskytnuté na projekt „Olomoucká mužská házená – její rozvoj a růst“
30 Využití podpory na projekt „Pampaedie – kurzy zájmového vzdělávání “
31 Využití podpory poskytnuté na projekt "Bezbariérové úpravy prostor sociální firmy Přirozenou cestou"
32 Veřejné bruslení
33 Bytové záležitosti DPS
34 Výzva 06 - závěrečné vyúčtování projektu
35 Smlouva o poskytnutí dotace - MŠ Svatoplukova 11
36 MFO - klavír
37 Rozpracování usnesení a podnětů z diskuze z 23. zasedání ZMO, konaného 18.9.2013
38 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru správy Magistrátu města Olomouce
39 Různé - Britský den v Olomouckém kraji
40 Vánoční trhy 2013
41 Předlažba chodníku v ulicích Wolkerova a Havlíčkova

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu