Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 9. 10. 2013

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním plněním)
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1
3 Prodej domů
4 Majetkoprávní záležitosti OI
5 Veřejná zakázka č. 10045 - DPS Slavonín - zrušení
6 Veřejná zakázka č. 13004 - Novosadský dvůr - rekonstrukce komunikace - uvolnění jistoty
7 Veřejná zakázka č. 13014 - Fischerova 2, 4, 6 - zateplení fasády, výměna oken a vstupů - vyloučení
8 Veřejná zakázka č. 13043 - MŠ Zeyerova - suterén - vyloučení
9 Veřejná zakázka č. 13018 - Kosmonautů 12-20 - vyloučení (na stůl)
10 Rozpočtové změny roku 2013
11 Výsledky hospodaření SMOl k 30. 9. 2013
12 Bytové záležitosti
13 Dodatek č. 3 s DPMO, a.s.
14 Povolení výjimky - pěší zóna
15 Označení vlastníka
16 Zvláštní užívání komunikací
17 Petice Dolní Novosadská
18 Petice - ul. Jana Koziny
19 Změna plánu investic MOVO, a.s.
20 Topolany - Hasičská zbrojnice
21 Petice - situace v lokalitě Wurmovy ulice
22 Využití veřejné finanční podpory poskytnuté z rozpočtu SMOl v roce 2012 na sportovní zařízení a celoroční sportovní činnost u SK Sigma Moravské železárny
23 Souhlas zřizovatele s odprodejem nepotřebného majetku
24 Organizační záležitosti - MDO
25 Smlouva o poskytnutí dotace - Moravská cyklotrasa, k.ú. Povel
26 Tramvajová trať Nové Sady- rozhodnutí o poskytnutí dotace
27 IPRM sídliště - hodnocení projektu
28 Bytové záležitosti DPS
29 Malé projekty
30 Organizační záležitosti - organizační změny v odboru agendy řidičů a motorových vozidel Magistrátu města Olomouce
31 Žádost o povolení výjimky dle čl. 3 OZV č. 9/2011 - Sportovní odpoledne pro rodiny s dětmi

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý:
(objednaní klienti)
8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek:
(objednaní klienti)
8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu