Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 24. 9. 2013

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Petice - Onamba
4 Prodej domů
5 Majetkoprávní záležitosti OI
6 Veřejná zakázka č. 13005 - ZŠ Nedvědova 17, Olomouc - energetická opatření - zadání
7 Veřejná zakázka č. 13006 - ZŠ Rožňavská - energetická opatření - zadání
8 Veřejná zakázka č. 12132 - ZŠ Svatoplukova 11 - tělocvična - vyloučení, zadání
9 Veřejná zakázka č. 13008 - MŠ Jílová 43, Olomouc - energetická opatření - zadání
10 Bytové záležitosti
11 Rozpočtové změny roku 2013
12 Nařízení statutárního města Olomouce- maximální ceny služby krematorií
13 Petice - Werichova ulice parkoviště
14 Freestylové hřiště Nemilany
15 PZ Šlechtitelů
16 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 2011/640/2007
17 Dopravní obslužnost Galerie Šantovka
18 Záměr v lokalitě bývalých kasáren 9.května
19 Předzahrádky
20 Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě s firmou HARYSERVIS II - JAN GRÉZL
21 Povolení výjimky - pěší zóna
22 Využití veřejné finanční podpory 2012 - Muzeum umění
23 Úprava finančních zdrojů příspěvkových organizací - škol
24 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 - výjimka z počtu žáků
25 Příspěvky v oblasti drobných veřejně prospěšných aktivit s výší příspěvku do 5 000,- Kč a změna účelu využití příspěvku
26 IPRM – zařazení projektů
27 Bytové záležitosti DPS
28 Dodatek ke Smlouvě k zajištění péče o parky, rozárium a botanickou zahradu ve městě Olomouci
29 Žádost o povolení výjimky dle čl. 3 OZV č. 9/2011 - Petiční akce - Pouť veřejných činitelů
30 Žádosti o prodloužení termínů vyúčtování investičních finančních příspěvků
31 Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis o používání služebních motorových vozidel Magistrátu města Olomouce"
32 Organizační záležitosti - Petice Droždín
33 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce
34 Podklad pro přípravu plánu investic na rok 2014
35 Návrh limitů rozpočtu 2014
36 Zimní stadion - rolba
37 Archeologický výzkum na akci Olomoucký hrad
38 Různé - VZ 13063 změna zadávacích podmínek

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu