Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 10. 9. 2013

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Prodej domů
4 Majetkoprávní záležitosti OI
5 Veřejná zakázka č. 12132 - ZŠ Svatoplukova 11 - tělocvična - vyloučení, zadání
6 Veřejná zakázka č. 13104 - "SSZ u Envelopy" - přímé zadání
7 Veřejná zakázka č. 13092 - Centrální informační systém - dodatek č. 16
8 Veřejná zakázka č. 13028 – Vánoční výzdoba centra města Olomouce - zrušení (na stůl)
9 Veřejná zakázka č. 13106 – Zajištění zpracování výsledků voleb do PSP - zahájení, komise
10 Veřejná zakázka č. 13103 - Úprava SSZ pro stavbu Tramvajová trať Nové Sady - část B
11 Veřejná zakázka č. 13063 - Dodávka interiérového nábytku pro vybavení budovy Magistrátu - snížení rozsahu
12 Rozpočtové změny roku 2013 + dodatek č. 1
13 Moravská cyklotrasa - sjezd
14 Přechody pro pěší
15 Mlýnský potok, jez – odstranění havarijního stavu
16 Švýcarsko-česká spolupráce-konkretizace projektů
17 Průběžná zpráva k záměru otáčení tramvají v lokalitě Olomouc-město
18 Následná péče o zeleň v rámci velkých oprav odboru dopravy
19 Audit pokladen ekonomického odboru
20 Využití podpory na projekt „Výstavní činnost UVUO v roce 2012“
21 Kontrola hospodaření roku 2012 u MŠ Olomouc, Žižkovo náměstí 3
22 Využití podpory na projekt „Opravy fasád a okenních mříží kostela sv.Cyrila a Metoděje v Olomouci – Hejčíně“
23 Partnerství města v projektu "Nové cesty k sociálnímu začleňování"
24 Vánoční trhy 2013
25 Divadlo hudby
26 Bytové záležitosti DPS
27 Projekt Mozart Ways - ukončení členství
28 Dodatek č.2 ke Zřizovací listině Moravského divadla Olomouc
29 Souhlas zřizovatele s odprodejem nepotřebného majetku
30 IPRM – zařazení projektů
31 Společně do školy – ZŠ Tř. Spojenců, MŠ Bieblova - rekonstrukce, MŠ Čajkovského - rekonstrukce, Dětské hřiště Michalské stromořadí - závěrečné vyúčtování projektu
32 Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 - výjimka z počtu žáků
33 Příspěvkové organizace - školy - vratka finančních prostředků
34 Dodatek zřizovací listiny ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova 11
35 Služební cesta na konferenci partnerských měst do Krakova - snaha o navázání spolupráce mezi městy
36 Malé projekty
37 Přísedící Okresního soudu v Olomouci
38 Organizační záležitosti - Vykrytí nekrytých požadavků
39 Prodloužení termínu vyúčtování investičního příspěvku SK Chválkovice
40 Využití podpory poskytnuté z rozpočtu statutárního města Olomouce v roce 2012 na projekt "Rekonstrukce topného systému v DC 90 o.s., Olomouc -Topolany"
41 Úprava směnečného programu
42 Zvýšení základního kapitálu SNO,a.s.
43 Různé - Plán investic 2014

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu