Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 27. 8. 2013

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO a ZMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Prodej domů
4 Majetkoprávní záležitosti OI
5 Veřejná zakázka č. 13103- Úprava SSZ pro stavbu Tramvajová trať Nové Sady - část B - zahájení
6 Veřejná zakázka č. 13099 – Centrum ICT služeb - zahájení, komise
7 Veřejná zakázka č. 13100 – Nákup služeb řízení projektu/poradenská činnost - zahájení, komise
8 Veřejná zakázka č. 13069 – Tramvajová trat Nové Sady - část B - nová měnírna - zadání
9 Veřejná zakázka č. 13094 – Tramvajová trať Nové Sady - část B - dodatečné stavební práce - zadání
10 Veřejná zakázka č. 13004 - Novosadský dvůr - rekonstrukce komunikace - zadání
11 Veřejná zakázka č. 13098 - Metropolitní síť Olomouc - zahájení, komise
12 Veřejná zakázka č. 13063 - Dodávka interiérového nábytku pro vybavení budovy Magistrátu - revokace
13 Rozpočtové změny roku 2013
14 Návrh organizačního postupu přípravy rozpočtu SMOl na rok 2014
15 Organizace pokladny ekonomického odboru
16 OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 10/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění OZV č. 16/2010, OZV č. 3/2011, OZV č. 7/2011, OZV č. 8/2011, OZV č. 4/2012 a OZV č. 6/2012.
17 Bytové záležitosti
18 Park V Kotlině
19 Lošov – revitalizace průtahu silnice III/4432
20 Plnění Strategického plánu
21 Moravská cyklotrasa
22 Křelovská - odvodnění komunikace
23 Dolní náměstí
24 Povolení výjimky - pěší zóna
25 Zvláštní užívání komunikací
26 Předzahrádky
27 Dodatek č. 2 s DPMO, a.s.
28 Spolupráce s firmou REVENGE, a.s. - dodatek ke smlouvě
29 Výjimka z počtu dětí na školní rok 2013/2014
30 Projekt na podporu standardizace OSPOD
31 Změny v oblasti sociálních služeb
32 Audit systému smluvního vztahu mezi SMOl a firmou provozující nákup, skladování a prodej PHM pro provoz letadel na městském letišti včetně auditu vstupů a výstupů SMOl v tomto vztahu
33 Využití veřejné finanční podpory u TJ DUKLA Olomouc za rok 2012
34 Kontrola hospodaření u ZŠ a MŠ Olomouc - Holice za rok 2012
35 Informace o činnosti kontrolního výboru v I. pololetí 2013
36 Žádost o schválení zahraniční cesty pro JSDH Droždín a Radíkov
37 SK Sigma Olomouc
38 Bytové záležitosti DPS
39 Návrh dodatku č.3 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce
40 Povel RC 2, Novosadský Dvůr - schválení podmínek dotací
41 Smlouva o poskytnutí dotace – Jantarová stezka 2. část
42 IPRM – zařazení projektů
43 IPRM – hodnocení projektů 42. výzva
44 Tramvajová trať - podklady k Rozhodnutí
45 Koncepce vodního hospodářství města Olomouce
46 Malé projekty
47 Přísedící Okresního soudu v Olomouci
48 Stanovení termínu a návrh programu 23. zasedání ZMO
49 Organizační záležitosti - Dodatek č. 5 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
50 Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis o cestovních náhradách statutárního města Olomouce"
51 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce
52 Organizační záležitosti - budoucí rozmístění odborů v objektu historické radnice ve vazbě na stěhování magistrátu
53 Charita Olomouc
54 Rozvoj VFO - financování rekonstrukce a dostavby pavilonu A
55 Různé - dohoda o náhradě nemajetkové újmy

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu