Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 23. 7. 2013

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním a pololetním plněním)
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Revitalizace Brownfields Pavlovická
4 Prodej domů
5 Majetkoprávní záležitosti OI
6 Veřejná zakázka č. 13092 - Centrální informační systém - dodatek č. 16 - zahájení, komise
7 Veřejná zakázka č. 13012 - MŠ Michalské stromořadí - vyloučení, zadání
8 Veřejná zakázka č. 13044 - Oprava podchodu v ulici Foerstrova - Na Vozovce - zadání
9 Veřejná zakázka č. 13026 - Služby spojené s dodáním a instalací pódií - zadání
10 Veřejná zakázka č. 13028 - Vánoční výzdoba centra města Olomouce - zahájení, komise
11 Rozpočtové změny roku 2013
12 Vyhodnocení spolupráce s exekutorskými úřady
13 Zrušení multimediálního parku, o.p.s.
14 Územní plán Olomouc
15 Petice občanů
16 Bytové záležitosti
17 Přechody pro pěší
18 KMČ - požadavky na řešení stavu komunikací
19 Dolní náměstí mobiliář - převzetí majetku
20 Hasičská zbrojnice Topolany
21 Obytná zóna Povel RC3
22 Povolení výjimky
23 Zvláštní užívání komunikací
24 Předzahrádky
25 Dopravní obslužnost obchodního centra Olomouc City
26 Změny jízdních řádů
27 Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Holice, Náves Svobody 41 - petice
28 Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol, Smlouvy o výpůjčkách majetku příspěvkových organizací - škol, Smlouvy o bezúplatném převodu majetku příspěvkovým organizacím - školám
29 Příprava projektové dokumentace k rekonstrukci střechy objektu Nešpora (sklad odboru ochrany)
30 Provedení mimořádného auditu odborem interního auditu a kontroly
31 Kontrola hospodaření u MŠ Herrmannova Olomouc za rok 2012
32 Kontrola hospodaření roku 2012 u FZŠ Olomouc, Hálkova 4
33 Kontrola hospodaření v roce 2012 - ZŠ Heyrovského
34 Využití podpory poskytnuté v r. 2012 na projekt "Přeprava osob na invalidním vozíku individuální"
35 Využití veřejné fin. podpory v roce 2012 u HC Olomouc - podpora dospělého hokeje
36 Využití veřejné fin. podpory v roce 2012 u HC Olomouc - podpora mládežnického hokeje
37 Využití veřejné fin. podpory u HC Olomouc v roce 2011 a 2012 - provoz zimního stadionu
38 Bytové záležitosti DPS
39 Investiční akce KMČ
40 Souhlas zřizovatele s odprodejem nepotřebného majetku
41 Změny v odborných komisích
42 Národní zahájení Dnů evropského dědictví
43 Žádost o povolení výjimky dle čl. 3 odst. 3 OZV č. 9/2011 - Fotbalová utkání SK Sigmy Olomouc, a.s.
44 Švýcarsko-česká spolupráce - projektové náměty
45 IPRM – změna, hodnocení projektu
46 IPRÚ - změna č.7
47 Smlouvy o poskytnutí dotace - Cyklostezka Hlušovice, Sportujeme společně - ZŠ Rožňavská
48 IPRM sídliště - hodnocení projektů
49 Nové plánovací období 2014+
50 Malé projekty
51 Zahraniční kontakty města Olomouce ve 2. pol. roku 2013
52 Rozpracování usnesení a podnětů z diskuze z 20. zasedání ZMO, konaného 19.6.2013
53 Moravská cyklotrasa
54 Obecně závazná vyhláška o regulaci provozu sázkových her, loterií a jiných podobných her
55 Obnova vozového parku autobusů
56 Tramvajová trať Nové Sady - SSZ
57 Moravská vodárenská, a.s. - změna plánu
58 Různé - bufet na letišti

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu