Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 28. 5. 2013

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO a ZMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Petice - výstavba bytového domu ul. Dlouhá
4 Divadelní kavárna - vypořádání technického zhodnocení
5 Nová smlouva o nájmu – Lesy města Olomouce, a.s.
6 Smlouvy se společností NAMIRO s.r.o.
7 Prodej domů
8 Majetkoprávní záležitosti OI
9 Rozpočtové změny roku 2013
10 Bytové záležitosti
11 Smlouva o spolupráci s Olomouckým krajem - "Nástroje ÚAP"
12 OZV o cenové mapě
13 PZ Šlechtitelů
14 BCC Day - Den Britské obchodní komory
15 Dětská hřiště - revokace
16 Integrace dopravce AUTA - BUSY STUDENÝ
17 Předzahrádky
18 Povolení výjimky - pěší zóna
19 Dodatek smlouvy OK DESIGN, s.r.o.
20 Petice - pojízdný stánek
21 Příspěvky v oblasti drobných veřejně prospěšných aktivit s výší příspěvku do 5000,--Kč
22 Využití podpory poskytnuté v r. 2012 na projekt "Celoroční činnost Jazz Tibet Clubu"
23 Bytové záležitosti DPS
24 Informace o činnosti kontrolního výboru v I. pololetí 2013
25 Předzahrádky (zeleň)
26 Návrh dodatků Zřizovacích listin příspěvkových organizací Knihovna města Olomouce, Hřbitovy města Olomouce, Zoologická zahrada Olomouc
27 Hospodaření Sdružení České dědictví UNESCO
28 Stanovení termínu a návrh programu 20. zasedání ZMO
29 Malé projekty
30 MŠ Petelínova - stanovisko SMOl k navýšení kapacity
31 Mateřská škola Olomouc, Zeyerova 23 - odvod finančních prostředků
32 Mateřská škola Olomouc, Michalské stromořadí - využití zdrojů rezervního fondu
33 Fort Tafelberg, ZŠ Hálkova – přístavba učeben, ZŠ Hálkova - hřiště, ul. Mošnerova – rekonstrukce komunikace, Železniční nadchod Varšavské náměstí, Navýšení parkovacích možností Tererovo náměstí – závazek konečného příjemce
34 IPRM – hodnocení projektů 40. výzva
35 IPRM – zařazení projektů
36 Smlouvy o poskytnutí dotace - VFO Dostavba pavilonu A2, Příjezdová komunikace a parkoviště, MŠ Jílová, Podzemní kontejnery v MPR
37 On-line přenosy ze ZMO
38 Svátky města - informace
39 Organizační záležitosti - Dodatek č. 4 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
40 Organizační záležitosti - organizační změny v odboru agendy řidičů a motorových vozidel Magistrátu města Olomouce
41 Organizační záležitosti - Průkazy energetické náročnosti budov, postupy
42 Rozpracování usnesení minulého ZMO
43 Tramvajová trať Tržnice Trnkova, část B
44 Přejmenování zastávky

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu