Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 23. 4. 2013

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO (včetně kontroly úkolů se čtvrtletním plněním)
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Plán investic LMO, a.s. na rok 2013 - Lesní cesta Litovelská
4 Prodej domů
5 Majetkoprávní záležitosti OI
6 Veřejná zakázka č. 13037 - Zimní stadion - rekonstrukce šaten mládeže a krasobruslení pod jižní tribunou - zadání
7 Veřejná zakázka č. 13012 - MŠ Michalské stromořadí - zahájení, komise
8 Veřejná zakázka č. 13045 - Nákup elektrické energie pro rok 2014 - zahájení, komise
9 Rozpočtové změny roku 2013
10 Škodní a likvidační komise
11 Bytové záležitosti
12 Zadání územní studie Pražská - východ
13 Plavecký stadion - rekonstrukce venkovního areálu
14 MŠ Zeyerova - suterén
15 Nové plánovací období 2014+
16 Výroční zprávy příspěvkových organizací za rok 2012
17 Předzahrádky
18 Dodatek č. 1 s DPMO, a.s.
19 Karty vydávané odborem dopravy
20 Zvláštní užívání komunikací
21 Přechody pro chodce
22 Na Zákopě - dopravní situace
23 Podpora třídění odpadů
24 Lokální partnerství
25 Provedení mimořádného auditu odborem interního auditu a kontroly
26 Změny v KMČ
27 Bytové záležitosti DPS
28 Malé projekty
29 Rozpracování usnesení a podnětů z diskuze z 19. zasedání ZMO, konaného 10.4.2013
30 Oranžérie, ZŠ Nemilany - Společně do školy, MŠ Olomouc, ul. Šlechtitelů, MŠ Michalské Stromořadí - závazek konečného příjemce
31 IPRM – zařazení projektů
32 Holická 51 - schválení podmínek dotace
33 Závěrečné vyúčtování - ZŠ Heyrovského - Sportujeme společně
34 IPRM sídliště - hodnocení projektu
35 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 - souhlas se Smlouvou o koupi najaté věci
36 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce
37 Organizační záležitosti - Dodatek č. 3 "Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc"
38 Organizační záležitosti - vyhodnocení návštěvnosti přepážkových pracovišť Magistrátu města Olomouce
39 Organizační záležitosti - Průkazy energetické náročnosti budov
40 Změny v odborné komisi
41 Různé - Dolní náměstí
42 Různé - nábytek
43 Žádost o povolení výjimky dle čl. 3 odst. 3 OZV č. 9 - rybářské závody konané dne 20.4.2013
44 Žádost o povolení výjimky dle čl. 3 odst. 3 OZV č. 9/2011 - rybářské závody konané dne 20.4.2013
45 Základní škola Komenium Olomouc, 8.května 29
46 Bytové družstvo Olomouc, Jiráskova - změna podmínek u půjčky
47 Zavedení "Kapka Pasu"

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu