Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 9. 4. 2013

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1
3 Prodej domů + dodatek č. 1
4 Majetkoprávní záležitosti OI
5 Veřejná zakázka č. 13025 - Nákup klavíru - zahájení, komise
6 Veřejná zakázka č. 13043 - MŠ Zeyerova - suterén - zahájení, komise
7 Veřejná zakázka č. 12130 - Digitální povodňový plán - Instalace zařízení varovného a výstražného systému II - zadání části B, vyloučení a zrušení části A
8 Veřejná zakázka č. 12045 - Olomoucký hrad - cestní síť - zadání
9 Veřejná zakázka č. 13014 - Fischerova 2, 4, 6 - zateplení fasády, výměna oken a vstupů - zahájení, komise
10 Veřejná zakázka č. 12067 - Digitální povodňový plán - vyloučení, zadání
11 Veřejná zakázka č. 13044 - Oprava podchodu v ul. Foerstrova - Na Vozovce - zahájení, komise
12 Veřejná zakázka č. 13049 - Digitální povodňový plán - Instalace zařízení varovného a výstražného systému III. - zahájení, komise
13 Rozpočtové změny roku 2013
14 Výsledky hospodaření za 1. čtvrtletí 2013
15 Bytové záležitosti
16 Petice motokros Olomouc - Nemilany
17 Lošov - požadavky KMČ
18 Studie křižovatky Dobrovského x Dlouhá x Václava III.
19 Nemilanka - vymezení poldrů, analýza povodní
20 Šantova ul. - hráz
21 Jantarová stezka
22 Legionářská - Studentská
23 Monitoring stavby
24 IPRM sídliště - Trnkova ulice - parkoviště před domy 17-19
25 Změna IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc
26 Výdejna stravy - ZŠ Hálkova
27 Předzahrádky
28 Povolení výjimky - pěší zóna
29 Označení vlastníka
30 Zvláštní užívání komunikací
31 Svátky písní - parkování
32 Ceny města 2012
33 Investiční příspěvky v oblasti sportu
34 Galerie města Olomouce
35 Uzavření dohody o spolupráci s Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje při využívání elektrocentrály FI - 90
36 Požární ochrana
37 Audit hospodaření za rok 2012 - Dětské jesle
38 Kontrola hospodaření s finančními prostředky poskytnutými SMOl v r. 2011 u ZŠ Gagarinova Olomouc
39 Provedení mimořádné kontroly odborem interního auditu a kontroly
40 Poskytnutí veřejné finanční podpory TJ Lokomotiva Olomouc
41 Kontrola u příspěvkové organizace HMOl
42 Knihovna města Olomouce
43 Bytové záležitosti DPS
44 Delegování zástupce SMOl na valnou hromadu OK4EU
45 IPRM – hodnocení projektů 39. výzva
46 IPRM sídliště - hodnocení projektů a vyhlášení výzvy
47 Smlouvy o poskytnutí dotace – MŠ Čajkovského – rekonstrukce, MŠ Bieblova – rekonstrukce, Společně do školy - ZŠ Tř. Spojenců a Plavecký stadion - rekonstrukce venkovního areálu
48 Program regenerace MPR Olomouc - změna alokace dotace
49 Fakultní základní škola dr.Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc, Rožňavská 21 - odvod finančních prostředků
50 Architecture Week 2013
51 Návrh delegování zástupců SMOl na valné hromady VHS Olomouc, a.s. a OLTERM & TD Olomouc, a.s.
52 Zájmové sdružení OK4Inovace - změna v účasti za SMOl
53 Malé projekty
54 Stanovení termínů konání RMO a ZMO ve 2. pololetí roku 2013
55 Souhlas s vyřazením a odprodejem nepotřebného majetku
56 Korunní pevnůstka
57 Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis o postupu při vymáhání peněžitých pohledávek statutárního města Olomouce ze správních a rozhodovacích činností"
58 Olomoucké kulturní prázdniny
59 Různé
60 Návrh na změnu OZV č. 1/2013

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu