Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 19. 3. 2013

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO a ZMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Prodej domů + dodatek
4 Petice proti zřízení kasina v Hodolanech
5 Majetkoprávní záležitosti OI
6 Veřejná zakázka č. 12103 - Tramvajová trať Nové Sady - I. etapa, část B - technický dozor stavebníka - zadání
7 Veřejná zakázka č. 13040 - Dolní náměstí - dodávka mobiliáře III. - zahájení, komise
8 Veřejná zakázka č. 12122 - Bytový dům Holická 51, Olomouc - vyloučení, zadání
9 Veřejná zakázka č. 13037 – Zimní stadion - rekonstrukce šaten mládeže a krasobruslení pod jižní tribunou - zahájení, komise
10 Veřejná zakázka č. 13016 – Morový sloup Dolní náměstí - zadání
11 Veřejná zakázka č. 13027 – Založení krajinného prvku Holický les - zadání
12 Veřejná zakázka č. 12123 – Povel – obytná zóna – revitalizace a regenerace sídliště – RC2 - zadání
13 Rozpočtové změny roku 2013 + dodatek č. 1
14 Žádost o zařazení částky do soupisu nekrytých požadavků
15 Výsledky hospodaření SMOl za rok 2012
16 Účetní závěrky a finanční vypořádání příspěvkových organizací (vyjma škol) za rok 2012
17 Návrhy na změnu OZV č. 1/2013
18 Bytové záležitosti
19 Mobilní prodejní stánky
20 Smlouva o spolupráci s Olomouckým krajem - "Nástroje ÚAP"
21 Územní studie botanické zahrady
22 Freestyle park Olomouc - Nemilany
23 Regionální agentura
24 Radnice - úprava střechy
25 Legionářská - Brožíkova
26 Zpřístupnění fortu Tafelberg – příprava projektové žádosti
27 Dolní náměstí
28 ZŠ Mozartova - rekonstrukce hřiště, ZŠ Demlova - rekonstrukce hřiště - závazek konečného příjemce
29 IPRM sídliště - hodnocení projektů
30 Opravy komunikací 2013
31 Předzahrádky
32 Točna BUS, Chomoutov
33 Povolení výjimky - pěší zóna
34 Přechody pro chodce
35 Účetní závěrky a finanční vypořádání příspěvkových organizací - škol za účetní období 2012
36 Podpora mateřských škol jiných zřizovatelů
37 Příspěvky v oblasti drobných veřejně prospěšných aktivit s výší příspěvku do 5 000,-- Kč, příspěvky v oblasti nespecifikované akce
38 Příspěvek kraje na činnost dobrovolných hasičů
39 Zpráva o plnění koncepce jednotek sboru dobrovolných hasičů statutárního města Olomouce
40 Žádost o změnu čerpání v projektu
41 Bezbariérová Olomouc
42 Kontrola hospodaření u MŠ Olomouc, Rooseveltova za rok 2011
43 Kontrola poskytnuté podpory u Univerzity Palackého v Olomouci
44 Audit poskytování veřejných podpor z rozpočtu SMOl, následný
45 Bytové záležitosti DPS
46 Program regenerace MPR
47 Zdravá anglická škola s.r.o. - stanovisko statutárního města Olomouc města k rozšíření kapacity
48 Hřbitovy - přijetí sponzorského daru
49 IPRM - roční monitorovací zprávy
50 IPRM – zařazení projektu
51 Souhlas zřizovatele s odprodejem nepotřebného majetku
52 Souhlas s vyřazením nepotřebného majetku MFO
53 Rozpracování usnesení a podnětů z diskuze z 18. zasedání ZMO, konaného 25.2.2013
54 Stanovení termínu a návrh programu 19. zasedání ZMO
55 Organizační záležitosti - stanovisko vlastníka nemovitosti
56 Zvláštní užívání komunikací
57 Wittgensteinova - investiční příspěvek
58 Změna názvu komise SPOZ

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu