Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Program « Zasedání rady « Rada města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 26. 2. 2013

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO
2 Majetkoprávní záležitosti
3 Prodej domů
4 Majetkoprávní záležitosti OI
5 Veřejná zakázka č. 13002 – ZŠ Zeyerova – výdejna stravy - zahájení, komise
6 Veřejná zakázka č. 13004 – Novosadský dvůr – rekonstrukce komunikace - zahájení, komise
7 Veřejné zakázky - Vnitřní předpis o zadávání veřejných zakázek statutárního města Olomouce
8 Rozpočtové změny roku 2013
9 Bytové záležitosti
10 Petice obyvatel v lokalitě ulice Neředínská
11 Organizační změny - MPO
12 Parkoviště ZOO Sv. Kopeček
13 Mlýnský potok - jez
14 Dolní náměstí
15 Předzahrádky
16 Dodatek č.39 ke smlouvě s TSMO, a. s.
17 Povolení výjimky - pěší zóna
18 Zvláštní užívání komunikací
19 ZŠ Svatoplukova – tělocvična, MŠ Zeyerova – závazek konečného příjemce
20 Železniční nadchod Varšavské náměstí
21 Výsledky zápisu do mateřských škol na školní rok 2013/2014
22 Jmenování konkurzní komise
23 Zpřístupnění kostelů a kaplí v turistické sezoně r. 2013
24 ME v silniční cyklistice - upravená trasa
25 Bytové záležitosti DPS
26 Moravská cyklotrasa - závěrečné vyúčtování projektu
27 IPRM - hodnocení projektů 38. výzva
28 Malé projekty
29 Souhlas s převodem z rezervního fondu
30 Dodatek Smlouvy k zajištění péče o parky, rozárium a botanickou zahradu mezi SMOl a VFO, a. s., na rok 2013

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu