Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Rada města » Zasedání rady » Program

Rada města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 12. 2. 2013

číslo usnesení název
1 Kontrola usnesení RMO a ZMO
2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1
3 Prodej domů
4 Majetkoprávní záležitosti OI
5 Veřejná zakázka č. 12124 - Servisní opravy vozidel - zrušení
6 Veřejná zakázka č. 13010 - ZŠ a MŠ Řezníčkova 7, Olomouc - energetická opatření - zahájení, komise
7 Veřejná zakázka č. 13007 - MŠ Dělnická 17B, Olomouc - energetická opatření - zahájení, komise
8 Veřejná zakázka č. 13008 - MŠ Jílová 43, Olomouc - energetická opatření - zahájení, komise
9 Veřejná zakázka č. 13027 - Založení krajinného prvku "Holický les" - zahájení, komise
10 Veřejná zakázka č. 13016 - Morový sloup Dolní náměstí - zahájení, komise
11 Veřejná zakázka č. 13005 - ZŠ Nedvědova 17, Olomouc - energetická opatření - zahájení, komise
12 Veřejná zakázka č. 13006 - ZŠ Rožňavská - energetická opatření - zahájení, komise
13 Veřejná zakázka č. 13009 - ZŠ a MŠ Petřkova 5, Olomouc - energetická opatření - zahájení, komise
14 Veřejná zakázka č. 13026 - Služby spojené s dodáním a instalací pódií - zahájení, komise
15 Obecně závazná vyhláška o regulaci provozu sázkových her, loterií a jiných podobných her
16 Rozpočtové změny roku 2013
17 Bytové záležitosti
18 Aquapark - valná hromada
19 Podpora poskytovaná z rozpočtu SMOl pro rok 2013 v oblasti tvorby a ochrany ŽP
20 Rozárium
21 Návrh Zadání souboru změn č.VIII Regulačního plánu MPR Olomouc
22 Mlýnský potok - jez u sokolovny
23 Ul. Luční - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
24 Dolní náměstí - rekonstrukce
25 Rozvoj výstaviště Flora
26 IPRM sídliště - Povel - obytná zóna - RC 2
27 Povolení výjimky - pěší zóna
28 Karty typu D
29 Zvláštní užívání komunikací
30 Mosty, lávky, podchody
31 Cyklodoprava
32 Granty v oblasti cestovního ruchu
33 Zahraniční služební cesta - Německo - Mozart Ways
34 Granty v oblasti kultury
35 Granty v oblasti sportu
36 Příspěvky v oblasti využití volného času dětí a mládeže
37 Audit systému předběžné řídící kontroly účetních případů
38 Informace o činnosti kontrolního výboru ve II. pololetí 2012
39 Bezbariérová Olomouc - příspěvky v oblasti bezbariérových úprav a bezbariérové dopravy
40 Zpráva o osobách bez domova na území města Olomouce
41 Pravidla pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení
42 Zahraniční kontakty města Olomouce v 1. pololetí roku 2013
43 Bytové záležitosti DPS
44 Smlouva o nájmu dopravního prostředku - dodatek
45 ASEKOL, ELEKTROWIN - dodatky ke smlouvám
46 Dodatek č. 38 ke Smlouvě s TSMO, a. s.
47 Pojmenování ulice
48 ZUŠ CAMPANELLA - stanovisko statutárního města Olomouc k místu poskytování vzdělávání
49 IPRM – zařazení projektů
50 Stanovení termínu a návrh programu 18. zasedání ZMO
51 Malé projekty
52 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru dopravy Magistrátu města Olomouce
53 Rekapitulace využití příspěvků společnosti EKO-KOM, a.s.
54 Změna zařazení projektu do dotačního titulu (OPŽP)
55 Slevy pro držitele Zlaté Jánského plakety
56 Restaurační předzahrádky na Dolním náměstí v roce 2013

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu